Läs rapport om tidigare undersökningar.

2015 upptäcktes en vikingatida konstruktion med pålar och brygglämningar i Dynestadsviken vid Gamleby i Västerviks kommun. Nu ska undersökningarna fortsätta för att förstå vad konstruktionen haft för syfte.

2015 upptäcktes en vikingatida konstruktion med pålar och brygglämningar i Dynestadsviken vid Gamleby i Västerviks kommun. Nu ska undersökningarna fortsätta för att förstå vad konstruktionen haft för syfte. Arbetet kommer både ske på land och ute i vattnet med dykare. Allmänhet som är intresserad av den arkeologiska undersökningen kan komma på öppen visning den torsdagen den 24:e maj.

Den vikingatida konstruktionen lokaliserades 2015 med hjälp av ekolod och en första undersökning på platsen genomfördes våren 2016. Platsen ligger i norra delen av den smala kanal som förbinder Gamlebyviken med Dynestadviken och Dynestadsjön. Flera kol-14-dateringar på trä från platsen visar att man i slutet av 900-talet här uppförde en stor anläggning tvärs över det smala sundet.

Syftet med årets undersökning är att försöka förstå mer om vad denna konstruktion användes till. En teori är att det är någon form av sjöförsvar, helt enkelt ett sätt att stoppa båtar som försökte ta sig längre in i viken. Upptäckten av en stenbrygga och andra träkonstruktioner indikerar dock att det handlar om mer än så och att det kan vara en hamn från vikingatiden.

Precis innanför anläggningen finns också ett gravfält från yngre järnåldern och en bygd där det då låg flera stora gårdar och bosättning. Gamla fynd av mynt från området visar dessutom att den tidens Tjustbor faktiskt hade kontakter både med arabiska områden och även tidigare med romarriket!

Studenter på Södertörns högskola, kommer att göra den arkeologiska undersökningen under ledning av Johan Rönnby vid marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola och i samarbete med Västerviks Museum. Samarbetet har tidigare resultaterat bland annat i fyndet av skeppsvraket Mars, det svenska krigsfartyget som sänktes i Östersjön 1564. Undersökningarna är också del av det avhandlingsarbete om vikingatid i Tjust som Veronica Palm utför vid högskolan.

Studenterna är inackorderade på Gamleby folkhögskola med vilka projektet samarbetar med gällande föredrag och visningar.

Allmänhet som är intresserad av den arkeologiska undersökningen kan komma på öppen visning den torsdagen den 24:e maj. Samling vid Kennelklubbens parkering ovanför Gamleby Folkhögskola klockan 17.00.

Läs rapport om tidigare undersökningar.

För mer information, kontakta:

Johan Rönnby, professor i marinarkeologi, Södertörns högskola
johan.ronnby@sh.se, 08-608 41 91, 070-643 24 61

Veronica Palm, biträdande museichef och arkeolog, Västerviks Museum/forskarstuderande Södertörn högskola. veronica@vasterviksmuseum.se, 072-555 11 77

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876