”En varmare värld” är en spännande resa på tolv minuter genom dåtid, nutid och framtid som förklarar hur klimatet fungerar på vår planet jorden. Den beskriver vad som leder till klimatförändring och är samtidigt en visualisering fylld av hopp och framtidstro.

Bild ur filmen "En varmare värld". Olika länder släpper ut olika mycket koldioxid.

”En varmare värld” visades för första gången 2011. Mycket har hänt inom klimatforskning och klimatkunskap sedan dess. Därför har SMHI och Visualiseringscenter nu uppdaterat filmen för att på ett engagerande sätt förklara vad klimat är och hur det har förändrats över årmiljoner och årtusenden. Filmen ger också en grund till vidare funderingar kring vad vi människor behöver tänka på när det gäller klimatförändringen.

Samarbete mellan klimatforskare och pedagoger

– Det har varit mycket spännande att få arbeta med att visualisera det omfattande material som SMHI har sammanställt. Då ämnet är ständigt relevant planerar vi att jobba ännu mer med hållbarhet och de Globala målen inom vår pedagogik, filmen har en självklar plats i vår repertoar. Till hösten kommer vi erbjuda ett två timmars hållbarhetsprogram för skolor där vi lyfter, analyserar och diskuterar temat både i domen och i våra utställningar. säger Lisa Johansson som är pedagog på Visualiseringscenter C.

Det är stora och viktiga frågor som tas upp i filmen. Bland annat förklaras växthuseffekt, klimat och hur klimatet påverkar vädret, naturliga variationer, människans påverkan och vad som kan göras.

– Vi ville hitta former för att förmedla kunskap om komplicerade frågor på ett sätt som känns både spännande och enkelt. Därför var det naturligt för oss att samarbeta med Visualiseringscenter C, säger Gustav Strandberg som är klimatforskare på SMHI.

Klimatförändringen är ett faktum – den är snabb och beror huvudsakligen på att vi människor släpper ut koldioxid och andra växthusgaser. Sedan 1800-talets mitt har den globala medeltemperaturen ökat med drygt 1 grad Celsius.

– Kunskap om klimatförändring är nyckeln till nya beteendemönster, säger Lena Lindström som är produktägare för klimattjänster från SMHI.

Filmen om klimatförändring lanseras på webben

Filmen är i första hand framtagen i domformat, det vill säga för att visas på en stor, välvd skärm i olika typer av domer. På grund av den nuvarande Corona-pandemin är de flesta domer stängda tills vidare.

Därför lanseras nu filmen på SMHIs YouTube och Vimeo. I slutet av maj kommer den också att finnas tillgänglig på utbudet.se där skolor kan hämta material för sin undervisning.

Vi skapar ökad förståelse för klimatfrågor

Klimatfrågor är komplicerade. Genom tydliga visualiseringar av fakta bidrar filmen ”En varmare värld” till en ökad förståelse kring hur klimatförändringen har uppstått och på vilka sätt vi kan hantera den.

– För en sak är säker – när vi människor ställs inför stora utmaningar kan vi uppnå enastående saker, säger Lena Lindström. 

För vidare information, kontakta:

Lena Lindström, produktägare klimattjänster, SMHI, lena.lindstrom@smhi.se,  tel. 011-495 8365
Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHI, gustav.strandberg@smhi.se, tel. 011-495 8268
Lisa Johansson, pedagog, Visualiseringscenter C, lisa.johansson@visualiseringscenter.se,
tel. 011-15 63 12

Filmen "En varmare värld" på SMHIs Youtube

Filmen "En varmare värld" på SMHIs Vimeo

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746