För första gången välkomnar nu Södertörns högskola doktorander som kommer att genomföra hela sin forskarutbildning vid högskolan. Det är följden av att högskolan förra året tilldelades examensrätt på forskarnivå inom fyra områden.

23 nya doktorander har i dagarna välkomnats till Södertörns högskola. Även om högskolan redan har många doktorander anställda – för tillfället finns här ca hundra doktorander – är det något särskilt med just denna grupp. Det är de första doktorander som högskolan antar och anställer helt på egen hand, sedan man tilldelats examensrätt på forskarnivå i juli 2010.

Internationell miljö på BEEGS
15 av doktoranderna är antagna vid den internationella forskarskolan BEEGS – Baltic and East European Graduate School, en unik miljö för forskarstudier i den svensk akademiska världen med internationell sammansättning av doktorander och mångvetenskapligt fokus. Ann-Cathrine Jungar, studierektor vid BEEGS, berättar att de nya doktoranderna redan är högt internationaliserade.
- Konkurrensen är stor till våra doktorandplatser, så vi ser att de som blir antagna är väldigt starka.

Inte nog med att doktoranderna själva kommer från ett flertal länder (Ukraina, Spanien, Ryssland, Italien, Tyskland, Estland, Litauen, Finland), de är redan i hög grad internationaliserade, då flera av dem tidigare vistats vid andra lärosäten runt om i världen. Det är med andra ord en välmeriterad grupp unga forskare, som Ann-Cathrine Jungar menar också är en viktig resurs för Södertörns högskola.
- De kommer att ge viktiga bidrag till högskolan med sin bakgrund och sin områdeskompetens. Jag har träffat dem, och det är ett väldigt stimulerande gäng med mycket energi! Vi kan vara stolta att ha dem här, säger hon.

För doktoranderna kommer det inte märkas så stor skillnad att de nu är antagna och anställda endast vid Södertörns högskola, förutom att de kommer att ha ett lärosäte att förhålla sig till i ställe för två. Men Ann-Cathrine Jungar framhåller att det fortsatt är viktigt för lärosätena att samarbeta kring forskarutbildning, så även om högskolan nu har rättigheter att examinera egna doktorander, kommer man fortsätta söka samarbeten både nationellt och internationellt.

Åtta ämnen inom fyra områden
De 23 nya doktoranderna är antagna inom åtta olika ämnen: Etnologi, Filosofi, Företagsekonomi, Historia, Medie- och kommunikationsvetenskap, Miljövetenskap, Sociologi, samt Statsvetenskap (två av doktoranderna med utbildningsvetenskaplig inriktning). Södertörns högskola har examensrätt på forskarnivå inom de fyra områdena Historiska studier, Kritisk kulturteori, Miljövetenskapliga studier samt Politik, ekonomi och samhällets organisering.

Redan i höst promoveras högskolans två första doktorander. Sedan Södertörns högskola fick examensrättigheter på forskarnivå för drygt ett år sedan har några av de dubbelanslutna doktoranderna valt att byta tillhörighet, och två av dem disputerade under vårterminen 2011.

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876