I dag är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs i Sverige och i många andra länder världen över. För att fira Barnkonventionens dag lanserar vi idag en helt ny webbsida med information till barn och vuxna om separationer och vårdnadstvister.

Fotograf/Källa: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

- Det känns jättekul och viktigt att barn kan ta del av andra barns tankar och erfarenheter av att flytta mellan två hem, få bonussyskon eller hur det är att längta efter familjemedlemmar som man inte bor med. Det är så betydelsefullt att få syn på att man inte är ensam! säger Marianne Gabrielsson, sakkunnig och projektledare för temaområdet separationer och vårdnadstvister på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

- Det har saknats samlad barnanpassad information för barn som av olika skäl har föräldrar som inte lever tillsammans, tillägger hon.

Informationen finns på Dagsattprataom.se - där det sedan tidigare finns information för barn och vuxna om sexuella övergrepp och våld mot barn.

Under året som gått har vi gjort om webbplatsen för att göra det enklare att navigera bland de olika ämnesområdena våld, sexuella övergrepp och skilda föräldrar.

För att alla barn ska kunna ta del av sina rättigheter – behövs information till barn som är begriplig och som de själva har varit med och tagit fram.

- Den här dagen, den 20 november, betyder mycket. Barnkonventionen har stor betydelse och ser varje enskilt barn som rättighetsbärare och deras rätt till information. Nu när barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år kommer detta att bli ännu tydligare, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

- Därför är vi stolta att kunna presentera den nya webbplatsen just idag, avslutar hon.

 

Dagsattprataom.se

Här är ett axplock av allt som finns på sidan:

Texter för barn om bl.a. lagar och rättigheter vid separationer

Informationsfilm och texter för barn – om våld mot barn

Råd och tips till dig som redan har, eller ska, separera från ditt/dina barns förälder

Informationsfilmer och texter om sexuella övergrepp – för både barn och vuxna – på lätt svenska, engelska, somaliska, arabiska och dari

Om Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling i syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn, genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut rapporter i aktuella frågor.


Presskontakter

Susanne Björk

Kommunikatör

susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

08-679 60 78

   070-106 31 13