Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser nu RJ Flexit 2022, forskning i samverkan med företag och andra organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor.

RJ vill stärka samverkan mellan samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och övriga samhället. Som en del av detta erbjuder RJ forskare och företag samt andra organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor möjlighet att samverka för att utbyta kunskap och erfarenhet.

Forskaren och företaget/organisationen arbetar gemensamt fram ett projektförslag, utifrån organisationens behov av kunskapsutveckling som forskaren kompletterar med en forskningsplan.

Projekttiden är på mellan ett och tre år och forskarens arbetsplats fördelas mellan de två parterna.

Ansökan ska vara inskickad senast 12 oktober klockan 15.00.

Utlysning: RJ Flexit 2022


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 

Presskontakter

Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435