Nästan nio procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad och ungefär 5,6 procent av den produktiva skogsytan bevaras genom frivilliga avsättningar av markägare. Det visar ny statistik från SCB som är framtagen i samverkan med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Läs hela artikeln och ladda ner rapporten här: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ny-sammanhallen-statistik-for-fyra-olika-former-av-skogsmark/

Kontakt

Maano Aunapuu, enhetschef Områdesskyddsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 13 75, Maano.Aunapuu@Naturvardsverket.se

Birgitta Olsson, handläggare på Fastighetsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 14 48, Birgitta.Olsson@Naturvardsverket.se

Presskontakter

Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

   070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

   076-115 15 25