Rapporten visar att de flesta deltagare har fortsatt cykla och att cykling kan bidra till ökad tillit till den egna förmågan, ge mod och stärka sociala nätverk.

Deltagarna i cykelskolan i Gårdsten har precis gått i mål efter cykelloppet som de genomförde tillsammans. I vit hjälm är Fabienne Roux, regional projektledare för Cykelfrämjandets Frihet på cykel. Fotograf/Källa: Sjukhusen i väster

Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster gav Cykelfrämjandet i uppdrag att undersöka cykelskolornas betydelse i nordöstra Göteborg. Undersökningen resulterade i en rapport, där deltagarna redovisade sitt cyklande efter genomförd kurs. Nu ska den presenteras på ett tårtkalas på Angereds närsjukhus.

Cykelskolor för nybörjare har funnits i många år i flera av Göteborgs stadsdelar och har kunnat genomföras med stöd av stadsdelarna, regionen, lokala bostadsbolag och Cykelfrämjandet. Rapporten Cykelskolor för hållbara samhällen: en enkätundersökning med deltagare i cykelskolorna i nordöstra Göteborg, handlar om cykelskolorna Göteborgs nordöstra stadsdelar.   

- I rapporten framgår att de flesta av de som intervjuades har fortsatt cykla efter avslutad kurs och att aktiviteten bland annat kan bidra till ökad tillit till den egna förmågan, ge mod att starta andra aktiviteter samt stärka sociala nätverk och tillhörighet, säger Fabienne Roux, rapportens huvudförfattare och regional projektledare för Frihet på cykel, Cykelfrämjandet.    

Cykling kan vara en viktig färdighet ur många olika aspekter – för jämlik hälsa, för social och miljömässig hållbarhet, samt som ett verktyg för att främja integration. Rapportens resultat kan kopplas till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av cykelverksamheten och stödja fler nybörjarcyklister i vardagen. På FN:s världshälsodag den 7 april, klockan 14-16, presenteras rapporten och cyklingens hälsofrämjande effekter genom ett rapportsläpp – ett evenemang på Angereds närsjukhus med författarsamtal, talarprogram och tårta.    

- Vi bjuder på tårtkalas och vill inspirera fler att vara med och driva möjligheter för cyklande i nordost, säger Maria Magnusson, medförfattare till rapporten och verksamhetsansvarig för folkhälsoenheten Sjukhusen i väster.    

   

Anmälan
För att delta på rapportsläppet och tårtkalaset, anmäl dig till maria.b.magnusson@vgregion.se 

För mer information om rapporten, kontakta:
Maria Magnusson, verksamhetsansvarig för folkhälsoenheten, Sjukhusen i väster
tel 0733-76 31 57, e-post maria.b.magnusson@vgregion.se 

eller 

Fabienne Roux, regional projektledare för Frihet på cykel, Cykelfrämjandet
e-post fabienne.roux@cykelframjandet.se 

Rapport 
Roux F., Magnusson M., Hallmyr M. (2022). Cykelskolor för hållbara samhällen: en enkätundersökning med deltagare i cykelskolor i nordöstra Göteborg (En rapport från Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster). Trollhättan: Angereds närsjukhus/Sjukhusen i väster. bit.ly/3wI9c3b [2022-03-31]

Rapporten finns tillgänglig digitalt: bit.ly/3wI9c3b 

Detta är den första rapporten i rapportserien En rapport från Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster


Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3 000 medarbetare arbetar hos oss och vårt mål är att kunna erbjuda en framtidssäkrad och tillgänglig hälso- och sjukvård för invånarna, med hög kvalitet, stor delaktighet och med enkla samarbeten.
I Sjukhusen i väster ingår även Högsbo närsjukhus, som byggs just nu och kommer att bli ett av Sveriges modernaste sjukhus. Det nya närsjukhuset ska stå klart i slutet av 2023. Förvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

010-473 91 99

Anette Palle

Kommunikationschef

   072-1787188