14 700 jobb, 1 200 miljoner i kommunala intäkter och skolan om småföretagaren får styra det politiska samtalet. Företagarna släpper färska siffror om det lokala näringslivet på Gotland.

Lokalt finns det mycket en kommun kan göra för att främja det lokala näringslivet och inför varje framtida beslut ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag. Vår förhoppning är därför att dessa rapporter ska komma att ligga som grund när viktiga beslut tas i framtiden, och på så sätt underlätta för beslutsfattarna i arbetet, säger Frida Boklund regionchef för Företagarna i region Gotland.

Företagarnas rapportserie ger en unik inblick i det gotländska företagandet. Med hjälp av 40 indikatorer visar rapporten hur näringslivet egentligen mår på Gotlands och i relation till resten av Sverige och vad kommunen kan göra lokal för att främja företagarnas tillväxt.

Något som avspeglar sig i jobbtillväxten runt om i landet är att fler har blivit företagare och den bidragande faktor är sannolikt corona-pandemin som fick många att tänka till och ta steget att bli företagare. Det är naturligtvis glädjande då vi ser i våra rapporter hur viktiga småföretagen är för att skapa jobb och finansiera välfärden - från kommun till kommun, säger Martin Daniels, statistiker och analytiker på Företagarna.

Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan även till samhället i stort. Bara under 2021 genererade Gotlands 14 700 jobb i småföretag över 1 200 miljoner kronor i kommunala skatteintäkter. Pengar som gått till att finansiera rättsväsendet, skola, vård och omsorg. I rapporterna granskas även hur arbetsmarknaden ser ut, kompetensförsörjningen, de populäraste yrkena, hur många som arbetar i små respektive stora företag och kommunens ekonomi.

Avgörande valfrågor enligt Gotlands småföretagare
Företagarna har tillsammans med Novus undersökt vilka som är de viktigaste valfrågorna för småföretagen i hela landet och i synnerhet på Gotland. Undersökningen är gjord före kriget i Ukraina, men ger ändå en tydlig indikation om vilka samhällsfrågor småföretagare anser är viktiga att riksdag och regering tar tag i efter valet.

 Det som händer i vår omvärld just nu kan komma att påverka valrörelsen – försvarsfrågan kan mycket väl klättra upp några placeringar bland småföretagens viktigaste frågor – men det troliga är ändå att välfärdsfrågor samt lag och ordning även framöver toppar bland småföretagens viktigaste frågor, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Undersökningen visar att 34 procent av de tillfrågade företagarna anser att skola och utbildning är viktigast, följt av jobb och sysselsättningen samt landets ekonomi.

Småföretagens viktigaste valfrågor på Gotland

  • Skola och utbildning                    34 %
  • Jobb/sysselsättning                      26 %
  • Landets ekonomi                          26 %
  • Vård och omsorg                          25 %
  • Integration                                     22 %

Fakta om företagandet på Gotland

  1. På Gotland startades det 12,5 (10,2) nya företag per tusen invånare 2020
  2. På Gotland är andelen kvinnliga företagsledare 20 % (18%)
  3. På Gotland finns det 14 700 jobb hos småföretagen.
  4. 1 200 miljoner kronor i kommunala skatteintäkter.

Ta del av samtliga Gotlands rapport här: Företagarfakta 2022

Om Företagarfakta 2022
Företagarfakta 2022 består totalt av 290 unika rapporter som listar 40 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys.  

Presskontakter

Alexandra Elias

Pressekreterare

alexandra.elias@foretagarna.se

   +46 70 896 00 21