46 000 jobb, 3.5 miljarder i kommunala intäkter och vården om småföretagaren får styra det politiska samtalet. Företagarna släpper färska siffror om det lokala näringslivet i Södermanland.

Företagarnas rapportserie ger en unik inblick i företagandet i hela Södermanland. Med hjälp av 40 indikatorer visar rapporten hur näringslivet egentligen mår i Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs, Katrineholm, Trosa, Flen, Gnesta, Vingåker samt Oxelösund och vad kommunen kan göra lokal för att främja företagarnas tillväxt.

– Lokalt finns det mycket en kommun kan göra för att främja det lokala näringslivet och inför varje framtida beslut ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag. Vår förhoppning är därför att dessa rapporter ska komma att ligga som grund när viktiga beslut tas i framtiden, och på så sätt underlätta för beslutsfattarna i arbetet, säger Thomas Byström, regionchef för Företagarna i region Södermanland.

Företagarnas tillväxt
Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan även till samhället i stort. Bara under 2021 genererade Södermanlands 46 000 jobb i småföretag över 3.5 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter. Pengar som gått till att finansiera rättsväsendet, skola, vård och omsorg.

Något som avspeglar sig i jobbtillväxten runt om i landet är att fler har blivit företagare och den bidragande faktor är sannolikt corona-pandemin som fick många att tänka till och ta steget att bli företagare. Det är naturligtvis glädjande då vi ser i våra rapporter hur viktiga småföretagen är för att skapa jobb och finansiera välfärden - från kommun till kommun, säger Martin Daniels, statistiker och analytiker på Företagarna.

I rapporterna granskas även hur arbetsmarknaden ser ut, kompetensförsörjningen, de populäraste yrkena, hur många som arbetar i små respektive stora företag och kommunens ekonomi.

Avgörande valfrågor enligt Södermanland småföretagare
Företagarna har tillsammans med Novus undersökt vilka som är de viktigaste frågorna i höstens val för småföretagen i hela landet och i synnerhet i Södermanland. Undersökningen är gjord före kriget i Ukraina, men ger ändå en tydlig indikation om vilka samhällsfrågor småföretagare anser är viktiga att riksdag och regering tar tag i efter valet.

– Det som händer i vår omvärld just nu kan komma att påverka valrörelsen – försvarsfrågan kan mycket väl klättra upp några placeringar bland småföretagens viktigaste frågor – men det troliga är ändå att välfärdsfrågor samt lag och ordning även framöver toppar bland småföretagens viktigaste frågor, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Undersökningen att 40 procent av de tillfrågade företagarna i Södermanland anser att vård och omsorg är viktigast, följt av näringsliv och företagande samt lag och ordning.

Småföretagens viktigaste valfrågor i Södermanland

  • Vård och omsorg                          40 %
  • Näringsliv och företagande        32 %
  • Lag och ordning                           31 %
  • Integration                                    30 %
  • Skola och utbildning                    26 %

 

Topp 5 kommunerna i Södermanland med flest kvinnliga företagsledare 2

1

Gnesta

28 %

2

Strängnäs

24 %

3

Trosa

21 %

4

Nyköping

20 %

5

Flen

18 %

 

Topp 5 kommunerna i Södermanland med största skatteintäkterna *3

1

Eskilstuna

1 100 miljoner kronor

2

Nyköping

650 miljoner kronor

3

Strängnäs

560 miljoner kronor

4

Katrineholm

380 miljoner kronor

5

Trosa

240 miljoner kronor

 

Topp 5 kommunerna i Södermanland med störst andelen jobb hos småföretagen *4

1

Eskilstuna

14 700 jobb

2

Nyköping

9 560 jobb

3

Strängnäs

6 800 jobb

4

Katrineholm

4 900 jobb

5

Trosa

3 000 jobb

 

Topp 5 kommunerna i Södermanland med flest nystartade företaga per 1000 invånare 2

1

Trosa

17,9

2

Gnesta

13

3

Strängnäs

12,4

4

Flen

11,6

5

Nyköping

11,3

 

* Avrundande till närmaste heltal
2 Statistiken avser år 2020 vilket är den senaste tillgängliga data.
3 År 2021 (Välfärdsskaparna)
4 År 2021

Ta del av samtliga kommunrapporter här: Företagarfakta 2022

Om Företagarfakta 2022
Företagarfakta 2022 består totalt av 290 unika rapporter som listar 40 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys. 

Presskontakter

Alexandra Elias

Pressekreterare

alexandra.elias@foretagarna.se

   +46 70 896 00 21