332 000 jobb, 23 miljarder i kommunala intäkter och vården om småföretagaren får styra det politiska samtalet. Företagarna släpper färska siffror om det lokala näringslivet i länet.

Företagarnas rapportserie ger en unik inblick i företagandet i hela Västra Götaland. Med hjälp av 40 indikatorer visar rapporten hur näringslivet egentligen mår bland annat i Göteborg, Borås, Mölndal, Uddevalla samt Lidköping och vad kommunen kan göra lokal för att främja företagarnas tillväxt.

Lokalt finns det mycket en kommun kan göra för att främja det lokala näringslivet och inför varje framtida beslut ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag. Vår förhoppning är därför att dessa rapporter ska komma att ligga som grund när viktiga beslut tas i framtiden, och på så sätt underlätta för beslutsfattarna i arbetet, säger Mikael Erlandson, regionchef för Företagarna i region Västra Götaland.

Företagarnas tillväxt
Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan även till samhället i stort. Bara under 2021 genererade Västra Götalands 332 000 jobb i småföretag 23 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter. Pengar som gått till att finansiera rättsväsendet, skola, vård och omsorg.

Något som avspeglar sig i jobbtillväxten runt om i landet är att fler har blivit företagare och den bidragande faktor är sannolikt corona-pandemin som fick många att tänka till och ta steget att bli företagare. Det är naturligtvis glädjande då vi ser i våra rapporter hur viktiga småföretagen är för att skapa jobb och finansiera välfärden - från kommun till kommun, säger Martin Daniels, statistiker och analytiker på Företagarna.

I rapporterna granskas även hur arbetsmarknaden ser ut, kompetensförsörjningen, de populäraste yrkena, hur många som arbetar i små respektive stora företag och kommunens ekonomi.

Avgörande valfrågor enligt småföretagare i Västra Götaland
Företagarna har tillsammans med Novus undersökt vilka som är de viktigaste frågorna i höstens val för småföretagen i hela landet och i synnerhet i länet. Undersökningen är gjord före kriget i Ukraina, men ger ändå en tydlig indikation om vilka samhällsfrågor småföretagare anser är viktiga att riksdag och regering tar tag i efter valet.

 Det som händer i vår omvärld just nu kan komma att påverka valrörelsen – försvarsfrågan kan mycket väl klättra upp några placeringar bland småföretagens viktigaste frågor – men det troliga är ändå att välfärdsfrågor samt lag och ordning även framöver toppar bland småföretagens viktigaste frågor, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Undersökningen att 38 procent av de tillfrågade företagarna i Västra Götaland anser att skola och utbildning är viktigast, följt av lag och ordning samt skola och utbildning.

Småföretagens viktigaste valfrågor i Västra Götaland

  • Vård och omsorg                         38 %
  • Lag och ordning                           35 %
  • Skola och utbildning                    35 %
  • Integration                                    31 %
  • Näringsliv och företagande         29 %

 

Topp 5 kommunerna i Västra Götaland med flest kvinnliga företagsledare 2

1

Karlsborg

27 %

2

Lerum

23 %

3

Göteborg

22 %

4

Lysekil

22 %

5

Strömstad

21 %

 

Topp 5 kommunerna i Västra Götaland med största skatteintäkterna *3

1

Göteborg

7 miljarder kronor

2

Borås

1,3 miljarder kronor

3

Mölndal

970 miljoner kronor

4

Kungälv

760 miljoner kronor

5

Uddevalla

740 miljoner kronor

 

Topp 5 kommunerna i Västra Götaland med störst andelen jobb hos småföretagen *4

1

Göteborg

127 000 jobb

2

Borås

20 000 jobb

3

Mölndal

16 200 jobb

4

Uddevalla

10 400 jobb

5

Kungälv

9 400 jobb

 

Topp 5 kommunerna i Västra Götaland med flest nystartade företaga per 1000 invånare 2

1

Grästorp

18

2

Sotenäs

15,9

3

Öckerö

14,1

4

Tjörn

14,1

5

Orust

13,3

 

* Avrundande till närmaste heltal
2 Statistiken avser år 2020 vilket är den senaste tillgängliga data.
3 År 2021 (Välfärdsskaparna)
4 År 2021

Ta del av samtliga kommunrapporter här: Företagarfakta 2022

Om Företagarfakta 2022
Företagarfakta 2022 består totalt av 290 unika rapporter som listar 40 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys. 

Presskontakter

Alexandra Elias

Pressekreterare

alexandra.elias@foretagarna.se

   +46 70 896 00 21