44 100 jobb, 3,2 miljarder i kommunala intäkter och frågor om skolan om småföretagaren får styra det politiska samtalet. Företagarna släpper färska siffror om det lokala näringslivet i Västmanland.

Företagarnas rapportserie ger en unik inblick i företagandet i hela Västmanland. Med hjälp av 40 indikatorer visar rapporten hur näringslivet egentligen mår i Västerås, Sala, Köping, Arboga, Skinnskatteberg, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Norberg samt Surahammar och vad kommunen kan göra lokal för att främja företagarnas tillväxt.

Lokalt finns det mycket en kommun kan göra för att främja det lokala näringslivet och inför varje framtida beslut ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag. Vår förhoppning är därför att dessa rapporter ska komma att ligga som grund när viktiga beslut tas i framtiden, och på så sätt underlätta för beslutsfattarna i arbetet, säger Thomas Byström, regionchef för Företagarna i region Västmanland.

Företagarnas tillväxt
Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan även till samhället i stort. Bara under 2021 genererade Västmanlands 44 100 jobb i småföretag 3,2 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter. Pengar som gått till att finansiera rättsväsendet, skola, vård och omsorg.

Något som avspeglar sig i jobbtillväxten runt om i landet är att fler har blivit företagare och den bidragande faktor är sannolikt corona-pandemin som fick många att tänka till och ta steget att bli företagare. Det är naturligtvis glädjande då vi ser i våra rapporter hur viktiga småföretagen är för att skapa jobb och finansiera välfärden - från kommun till kommun, säger Martin Daniels, statistiker och analytiker på Företagarna.

I rapporterna granskas även hur arbetsmarknaden ser ut, kompetensförsörjningen, de populäraste yrkena, hur många som arbetar i små respektive stora företag och kommunens ekonomi.

Avgörande valfrågor enligt småföretagare i Västmanland
Företagarna har tillsammans med Novus undersökt vilka som är de viktigaste frågorna i höstens val för småföretagen i hela landet och i synnerhet i länet. Undersökningen är gjord före kriget i Ukraina, men ger ändå en tydlig indikation om vilka samhällsfrågor småföretagare anser är viktiga att riksdag och regering tar tag i efter valet.

 Det som händer i vår omvärld just nu kan komma att påverka valrörelsen – försvarsfrågan kan mycket väl klättra upp några placeringar bland småföretagens viktigaste frågor – men det troliga är ändå att välfärdsfrågor samt lag och ordning även framöver toppar bland småföretagens viktigaste frågor, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Undersökningen visar att 34 procent av de tillfrågade företagarna i Västmanland anser att skola och utbildning är viktigast, följt av vård och omsorg samt Integration

Småföretagens viktigaste valfrågor i Västmanland

  • Skola och utbildning                    34 %
  • Vård och omsorg                         31 %
  • Integration                                   30 %
  • Näringsliv och företagande         29 %
  • Lag och ordning                            29 %

 

Topp 5 kommunerna i Västmanland med flest kvinnliga företagsledare 2

1

Västerås

21 %

2

Sala

21 %

3

Köping

21 %

4

Arboga

20 %

5

Skinnskatteberg

19 %

 

Topp 5 kommunerna i Västmanland med största skatteintäkterna *3

1

Västerås

1,8 miljarder kronor

2

Sala

325 miljoner kronor

3

Köping

275 miljoner kronor

4

Hallstahammar

180 miljoner kronor

5

Arboga

180 miljoner kronor

 

Topp 5 kommunerna i Västmanland med störst andelen jobb hos småföretagen *4

1

Västerås

26 700 jobb

2

Sala

3 900 jobb

3

Köping

3 800 jobb

4

Arboga

2 350 jobb

5

Hallstahammar

2 000 jobb

 

Topp 5 kommunerna i Västmanland med flest nystartade företaga per 1000 invånare 2

1

Skinnskatteberg

13

2

Västerås

11,2

3

Hallstahammar

10,4

4

Sala

10,3

5

Kungsör

10,2

 

* Avrundande till närmaste heltal
2 Statistiken avser år 2020 vilket är den senaste tillgängliga data.
3 År 2021 (Välfärdsskaparna)
4 År 2021

Ta del av samtliga kommunrapporter här: Företagarfakta 2022

Om Företagarfakta 2022
Företagarfakta 2022 består totalt av 290 unika rapporter som listar 40 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys. 

Presskontakter

Alexandra Elias

Pressekreterare

alexandra.elias@foretagarna.se

   +46 70 896 00 21