43 100 jobb, 3,3 miljarder i kommunala intäkter och frågor om näringslivet om småföretagaren får styra det politiska samtalet. Företagarna släpper färska siffror om det lokala näringslivet i Västerbotten.

Företagarnas rapportserie ger en unik inblick i företagandet i hela Västerbotten. Med hjälp av 40 indikatorer visar rapporten hur näringslivet egentligen mår i Umeå, Skellefteå, Lycksele, Vännäs, Nordmaling, Robertsfors, Vilhelmina, Storuman, Vindeln, Norsjö, Sorsele, Malå, Dorotea, Åsele samt Bjurholm och vad kommunen kan göra lokal för att främja företagarnas tillväxt.

Lokalt finns det mycket en kommun kan göra för att främja det lokala näringslivet och inför varje framtida beslut ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag. Vår förhoppning är därför att dessa rapporter ska komma att ligga som grund när viktiga beslut tas i framtiden, och på så sätt underlätta för beslutsfattarna i arbetet, säger Jonas Nordin, regionchef för Företagarna i region Västerbotten.

Företagarnas tillväxt
Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan även till samhället i stort. Bara under 2021 genererade Västerbottens 43 100 jobb i småföretag 3,3 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter. Pengar som gått till att finansiera rättsväsendet, skola, vård och omsorg.

Något som avspeglar sig i jobbtillväxten runt om i landet är att fler har blivit företagare och den bidragande faktor är sannolikt corona-pandemin som fick många att tänka till och ta steget att bli företagare. Det är naturligtvis glädjande då vi ser i våra rapporter hur viktiga småföretagen är för att skapa jobb och finansiera välfärden - från kommun till kommun, säger Martin Daniels, statistiker och analytiker på Företagarna.

I rapporterna granskas även hur arbetsmarknaden ser ut, kompetensförsörjningen, de populäraste yrkena, hur många som arbetar i små respektive stora företag och kommunens ekonomi.

Avgörande valfrågor enligt småföretagare i Västerbotten
Företagarna har tillsammans med Novus undersökt vilka som är de viktigaste frågorna i höstens val för småföretagen i hela landet och i synnerhet i länet. Undersökningen är gjord före kriget i Ukraina, men ger ändå en tydlig indikation om vilka samhällsfrågor småföretagare anser är viktiga att riksdag och regering tar tag i efter valet.

 Det som händer i vår omvärld just nu kan komma att påverka valrörelsen – försvarsfrågan kan mycket väl klättra upp några placeringar bland småföretagens viktigaste frågor – men det troliga är ändå att välfärdsfrågor samt lag och ordning även framöver toppar bland småföretagens viktigaste frågor, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Undersökningen visar att 39 procent av de tillfrågade företagarna i Västerbotten anser att näringsliv och företagande är viktigast, följt av vård och omsorg samt skola och utbildning.

Småföretagens viktigaste valfrågor i Västerbotten

  • Näringsliv och företagande        39 %
  • Vård och omsorg                         34 %
  • Skola och utbildning                   34 %
  • Integration                                    24 %
  • Lag och ordning                           23 %

 

Topp 5 kommunerna i Västerbotten med flest kvinnliga företagsledare 2

1

Sorsele

32 %

2

Robertsfors

22 %

3

Norsjö

20 %

4

Åsele

19 %

5

Umeå

19 %

 

Topp 5 kommunerna i Västerbotten med största skatteintäkterna *3

1

Umeå

1,4 miljarder kronor

2

Skellefteå

910 miljoner kronor

3

Lycksele

160 miljoner kronor

4

Vännäs

120 miljoner kronor

5

Nordmaling

100 miljoner kronor

 

Topp 5 kommunerna i Västerbotten med störst andelen jobb hos småföretagen *4

1

Umeå

19 600 jobb

2

Skellefteå

11 600 jobb

3

Lycksele

2 050 jobb

4

Storuman

1 350 jobb

5

Vilhelmina

1 200 jobb

 

Topp 5 kommunerna i Västerbotten med flest nystartade företaga per 1000 invånare 2

1

Bjurholm

13

2

Åsele

12,7

3

Vilhelmina

12

4

Nordmaling

11

5

Vindeln

10,9

 

* Avrundande till närmaste heltal
2 Statistiken avser år 2020 vilket är den senaste tillgängliga data.
3 År 2021 (Välfärdsskaparna)
4 År 2021

Ta del av samtliga kommunrapporter här: Företagarfakta 2022

Om Företagarfakta 2022
Företagarfakta 2022 består totalt av 290 unika rapporter som listar 40 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys. 

Presskontakter

Alexandra Elias

Pressekreterare

alexandra.elias@foretagarna.se

   +46 70 896 00 21