595 400 jobb, 36 miljarder i kommunala intäkter och vården om småföretagaren får styra det politiska samtalet. Företagarna släpper färska siffror om det lokala näringslivet i Stockholm län.

Företagarnas rapportserie ger en unik inblick i företagandet i hela länet. Med hjälp av 40 indikatorer visar rapporten hur näringslivet egentligen mår i samtliga kommuner och vad kommunen kan göra lokal för att främja företagarnas tillväxt.

Lokalt finns det mycket en kommun kan göra för att främja det lokala näringslivet och inför varje framtida beslut ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag. Vår förhoppning är därför att dessa rapporter ska komma att ligga som grund när viktiga beslut tas i framtiden, och på så sätt underlätta för beslutsfattarna i arbetet, säger Thomas Byström, regionchef för Företagarna i region Stockholm.

Företagarnas tillväxt
Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan även till samhället i stort. Bara under 2021 genererade Stockholm läns 595 400 jobb i småföretag över 36 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter. Pengar som gått till att finansiera rättsväsendet, skola, vård och omsorg.

Något som avspeglar sig i jobbtillväxten runt om i landet är att fler har blivit företagare och den bidragande faktor är sannolikt corona-pandemin som fick många att tänka till och ta steget att bli företagare. Det är naturligtvis glädjande då vi ser i våra rapporter hur viktiga småföretagen är för att skapa jobb och finansiera välfärden - från kommun till kommun, säger Martin Daniels, statistiker och analytiker på Företagarna.

I rapporterna granskas även hur arbetsmarknaden ser ut, kompetensförsörjningen, de populäraste yrkena, hur många som arbetar i små respektive stora företag och kommunens ekonomi.

Avgörande valfrågor enligt Stockholm läns småföretagare
Företagarna har tillsammans med Novus undersökt vilka som är de viktigaste frågorna i höstens val för småföretagen i hela landet och i synnerhet i Stockholm. Undersökningen är gjord före kriget i Ukraina, men ger ändå en tydlig indikation om vilka samhällsfrågor småföretagare anser är viktiga att riksdag och regering tar tag i efter valet.

 Det som händer i vår omvärld just nu kan komma att påverka valrörelsen – försvarsfrågan kan mycket väl klättra upp några placeringar bland småföretagens viktigaste frågor – men det troliga är ändå att välfärdsfrågor samt lag och ordning även framöver toppar bland småföretagens viktigaste frågor, säger Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Undersökningen att 35 procent av de tillfrågade företagarna i Stockholm anser att vård och omsorg är viktigast, följt av lag och ordning samt skola och utbildning.

Småföretagens viktigaste valfrågor i Stockholms län.

  • Vård och omsorg                         35 %
  • Lag och ordning                           33 %
  • Skola och utbildning                    33 %
  • Näringsliv och företagande        31 %
  • Integration                                    29 %

 

Topp 5 kommunerna i Stockholms län med flest kvinnliga företagsledare 2

1

Danderyd

37 %

2

Lidingö

33 %

3

Vaxholm

32 %

4

Nacka

30 %

5

Täby

29 %

 

Topp 5 kommunerna i Stockholms län med största skatteintäkterna *3

1

Stockholm

14,4 miljarder kronor

2

Nacka

   2 miljarder kronor

3

Huddinge

1,7 miljarder kronor

4

Haninge

1,4 miljarder kronor

5

Täby

1,4 miljarder kronor

 

Topp 5 kommunerna i Stockholms län med störst andelen jobb hos småföretagen *4

1

Stockholm

321 900 jobb

2

Nacka

  23 900 jobb

3

Solna

  23 500 jobb

4

Huddinge

  20 400 jobb

5

Täby

  16 700 jobb

 

Topp 5 kommunerna i Stockholms län med flest nystartade företaga per 1000 invånare 2

1

Danderyd

20,3

2

Stockholm

16,9

3

Lidingö

16,5

4

Nacka

15,4

5

Vaxholm

15,4

 

* Avrundande till närmaste heltal
2 Statistiken avser år 2020 vilket är den senaste tillgängliga data.
3 År 2021 (Välfärdsskaparna)
4 År 2021

Ta del av samtliga kommunrapporter här: Företagarfakta 2022

Om Företagarfakta 2022
Företagarfakta 2022 består totalt av 290 unika rapporter som listar 40 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi för varje enskild kommun. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Tillväxtanalys. 

Presskontakter

Alexandra Elias

Pressekreterare

alexandra.elias@foretagarna.se

   +46 70 896 00 21