Personlig assistans är den mest kostnadseffektiva insatsen för människor med funktionsnedsättning. Det framgår av en rapport som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har beställt.

I rapporten jämförs kostnaden för personlig assistans med den kostnad det skulle innebära att istället tillgodose behoven med kommunal hemtjänst, boende i kommunal regi eller anhörigas arbete. Rapporten visar att samhällets kostnad för personlig assistans dygnet runt för en assistansberättigad uppgår till ca 2,52 miljoner kronor per år. Hemtjänstalternativet och de olika boendealternativen innebär en samhällskostnad på drygt 3,2 miljoner kronor årligen. Om assistansen ersätts med anhörigs arbete beräknas årskostnaden uppgå till 2,67 miljoner kronor.

- Rapporten visar det vi och andra organisationer hävdat länge, att personlig assistans är den mest kostnadseffektiva insatsen för människor med funktionsnedsättning som behöver mycket hjälp i sin vardag. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

Genom regleringsbrev till Försäkringskassan har regeringen styrt utvecklingen mot att allt färre människor med funktionsnedsättning beviljas eller får behålla personlig assistans. Bara en av tio som ansöker för första gången blir beviljad assistans och över 400 personer föll ur assistanssystemet under det gångna året, räknat från januari. En utredning tillsattes ifjol med det uttalade syftet att spara pengar i personlig assistans. Många vittnar om ett kraftigt hårdnande klimat för människor med funktionsnedsättning.

Forskaren Hans Knutsson vid Lunds universitet har på RBU:s uppdrag räknat på vad alternativen till personlig assistans skulle kosta. Han har räknat på tre olika exempel: en person med 19 timmars assistans per vecka, en person med 127 timmar per vecka och en person med 168 timmar per vecka (dygnet runt-assistans).

Vid samma personaltäthet som i assistansen ökar kostnaderna för hemtjänst och boenden. Även om anhöriga tvingas sluta arbeta för att hjälpa personen med funktionsnedsättning innebär det en stor kostnad för samhället. Om personlig assistans skulle försvinna helt och hållet kan samhällets kostnader öka med så mycket som 8,4 miljarder kronor jämfört med idag.

- Det är dags att regeringen plockar bort skygglapparna och ser verkligheten. Personlig assistans är både kostnadseffektiv och en insats med mycket hög kvalitet för de som behöver den, säger Maria Persdotter.

Länk till rapporten

För mer information: Maria Persdotter, förbundsordförande RBU, 072-250 88 31


Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31