MUM (Mottagning för unga män) är en sex- och relationsmottagning för unga män.  Det finns sedan tidigare tre mottagningar i Västra Götaland och dessa finns i Göteborg, Trollhättan och Skövde. Nu öppnar en fjärde mottagning i Södra Älvsborg.

Personal på MUM mottagning Fotograf/Källa: Regionhälsan

MUM vänder sig till personer mellan 18–30 år som identifierar sig som män. Mottagningarnas syfte är att öka tillgängligheten för vård och service för den målgruppen gällande SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Fokus kommer att vara sexuell hälsa och relationer.  

Öppettider för besök på mottagningen kommer initialt att vara torsdagar kl. 15-18.30

Mottagningen erbjuder också kontakt via telefon och via Online-besök.  

Västra Götalandsregionens strategi för SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) utgörs av tre principer. Dessa förtydligar att SRHR är en del av den allmänna hälsan, vikten av god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa för alla samt rätten till kunskap, information, vård och service.

Mer information och besök MUM online:

www.vgregion/mum

Kontakt:
Thomas Palm, Enhetschef
Mobil:
070 - 545 84 19
Thomas.palm@vgregion.se

Besök oss:
MUM, Södra Älvsborg
Stengärdsgatan 22, 503 34 Borås
Tel: 010- 435 82 12

 

 

 

Om Regionhälsan
Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.
Regionhälsan bildades den 1 januari 2019 och har idag cirka 1900 medarbetare på fler än 150 platser i Västra Götaland.

Ett urval av Regionhälsans verksamheter:
Barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, sjukvårdsrådgivning 1177, forskning- och utveckling, kunskapscentrum, smittskydd VGR, Sjukhusapoteket VGR, Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Välkommen att besöka Regionhälsans webbsida och pressrum

Presskontakter

Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

   072-201 81 12