Cecilia Aare, lärare i journalistik vid Södertörns högskola, har skrivit ”Det tidlösa reportaget” - en efterlängtad lärobok om konsten att skriva reportage. Det är en handbok som kombinerar metoder och tips med både klassiska och aktuella exempel. Analysmodeller och det prakiska - hur man gör - går hand i hand genom boken.

Ett reportage är en journalistisk berättelse, ett mellanting mellan journalistik och litteratur. Ett digert kunnande krävs av den som skriver, för att vi som läsare ska känna oss som del av den händelse som skildras. Rätt berättat, ger oss reportaget en fantastisk möjlighet att leva oss in i andras öden.

Blir kurslitteratur
Cecilia Aare, lärare i journalistik vid Södertörns högskola, har skrivit handboken ”Det tidlösa reportaget” om konsten att skriva reportage. Bakgrunden till boken är att författaren såg ett behov av en sådan bok i sin egen undervisning. De flesta läroböcker som hittills funnits på svenska är över 20 år gamla och saknar färska exempel och anknytning till dagens verklighet.

- Jag har skrivit ner det jag undervisat om muntligt i flera år och kompletterat med intervjuer med åtta yrkesverksamma reportrar som är duktiga reportageskrivare, berättar Cecilia Aare.

Teori, praktik och analys
Cecilia Aare berättar att det finns olika sätt att skriva reportage. Hon har därför valt att tala med reportrar med olika arbetssätt eftersom deras tips kompletterar varandra i boken. Hon vill att den som lär sig skriva reportage ska få ta del av olika tekniker, för att sedan kunna göra ett konsekvent och medvetet val i sitt arbete.

Reportrarna, som är några av Sveriges främsta, låter läsaren ta del av sina berättartekniker, researchmetoder och tips gällande moraliska dilemman som reportagearbetet kan innebära. I boken finns dessutom ett reportage återgivet av var och en, kompletterat med en analys av författaren.

I boken presenteras reportagets berättarteknik steg för steg, tillsammans med ett rikligt urval exempel från klassiska och nutida texter. Man får även ta del av en modell för reportageanalys.

- Analysexempel och det praktiska – hur man gör – går hand i hand genom hela boken.

Lärobok med bred målgrupp
”Det tidlösa reportaget” vänder sig främst till journalistikstuderande vid högskolor och folkhögskolor men kan också användas vid kurser i kreativt skrivande och av intresserad allmänhet som vill lära sig mer om reportageskrivande.

Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur.

Kontakt
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola:
08-608 50 62, 070-286 13 32 eller eleonor.bjorkman@sh.se

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876