Svenska kyrkan, som en del i den världsvida kyrkan, är ett perspektiv som fångas i 2021–2022 års utgåva av Kyrkokalendern. På temat Ett enda bröd – en enda mänsklighet förs vi i bokens fördjupande och reflekterande texter genom kyrkoåret och närmare gudstjänstens olika delar.

Omslag Kyrkokalendern 2021-2022 Fotograf/Källa: Foto Mikaela Lindholm

Varför firar vi egentligen högmässa på det sätt vi gör idag? Vilka moment är nya och vilka fanns med redan i urkyrkan? Det är några frågor som läsaren får svar på och samtidigt några av nyheterna i årets utgåva där ytterligare fokus ligger på gudstjänsten.

Till varje söndags bibeltexter finns också korta, nyskrivna introduktioner som hjälper till att sätta bibeltexten i sitt sammanhang och som passar bra att läsas upp högt i gudstjänsten. Tips på hur ni kan jobba med avsnittet Barnen firar gudstjänst samt ett uppslag där kyrkvärdars perspektiv på hur man kan göra skillnad i gudstjänsten är ytterligare nyheter i årets utgåva.

Kyrkokalendern är tänkt att ge inspiration och stöd till alla som är delaktiga i gudstjänstarbetet.

–För mig som präst har det varit viktigt att jobba i nära dialog med våra församlingar ute i landet, inte minst för att lyssna in de olika behoven som finns i Svenska kyrkan. Det gör vi bland att genom fokusgrupper - men även samtal med olika typer av användare är viktiga för oss i vårt arbete för att kontinuerligt utveckla kalendern, säger Karin Öhagen som är projektledare för Kyrkokalendern på Verbum.

–Vi vill att Kyrkokalendern ska vara till hjälp för alla de personer inom kyrkan som är involverade i gudstjänstarbetet, såväl anställda som ideella och då är det viktigt att vara lyhörd för behoven säger Karin Öhagen.

Som brukligt finns även ett studiematerial framtaget i samarbete med Sensus. Studiematerialet utgår ifrån tematexterna i boken och är anpassat för samtalsgrupper eller enskild reflektion.

 

Läs mer om Kyrkokalendern och utgåvans alla skribenter på verbum.se.

 

 

Produktinformation

Titel: Kyrkokalendern 2021-2022. Vi firar gudstjänst. Tema: Ett enda bröd, en enda mänsklighet

Redaktör: Karin Öhagen

Förlag: Verbum AB

Formgivning och sättning: Helena Wikström, HewiDesign

Foto omslag: Mikaela Lindholm

ISBN: 978-91-526-3851-4

Utgivning: 20 augusti 2021

Pris från: 135 kr

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28