Idag släpps rapporten ”Små företag med stora ambitioner – Företagarnas hållbarhetsrapport 2022” där vi får ta del av över 800 svenska småföretags syn på såväl deras eget hållbarhetsarbete som på vilka förutsättningar de får att driva det.

Bergsklättring Fotograf/Källa: shutterstock_119059465

Det råder inget tvivel om att hållbarhetsfrågorna är prioriterade bland Sveriges småföretagare. Nio av tio företagare anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta ett samhällsansvar och att bedriva hållbarhetsarbete. Undersökningen visar att hållbarhetsperspektivet väger allt tyngre hos kunder, finansiärer och samhället i stort, vilket innebär att de företag som agerar hållbart kan dra konkurrensmässiga fördelar av sina insatser. Företag med ett hållbarhetsarbete upplever bland annat förbättrade kundrelationer, nöjdare medarbetare och ökad lönsamhet.
 

- Vår undersökning bekräftar vår bild att de små företagen har stora ambitioner med hållbarhetsfrågorna, men att det finns påtagliga hinder i systemet som gör att mycket av arbetet sker i motvind, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna

I rapporten kan vi se en fortsatt tilltagande andel företag som implementerat hållbarhet i sin verksamhet. 72 procent av Sveriges småföretagare uppger att de arbetar med hållbarhet idag. Andelen företag med ett aktivt hållbarhetsarbete har ökat med 17 procentenheter sedan 2015. Samtidigt är det tydligt att resursbrist i form av kostnader, tid och kompetens för arbetet ofta är avgörande hinder.

- Det saknas inte engagemang men kostnader är en avgörande faktor för företagen att ta klivet till att bli mer hållbara. Affärsnyttan är kärnan i småföretagens hållbarhetsarbete och det krävs därför ökade incitament för omställning, samtidigt som det måste vara enkelt att göra rätt, säger Philip Thunborg

Hämta rapport: Små företag med stora ambitioner - Företagarnas hållbarhetsrapport 2022

Rapportens förslag på övergripande åtgärder

  • Stimulera efterfrågan på småföretagens hållbara produkter och tjänster.
  • Statens klimatpolitiska ambitioner ska vara förutsägbara.
  • Utveckla skattereduceringar och ge ekonomiska incitament för omställningen,
  • Stärk kompetensen för att hantera hållbarhetskrav.


Presskontakter

Jimmy Mannung

Pressekreterare

jimmy.mannung@foretagarna.se

0707887410