Idag lanseras en helt ny samling verktyg som ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar vägledning för att möta och rusta för ett förändrat klimat.

Idag lanseras en helt ny samling verktyg som ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar vägledning för att möta och rusta för ett förändrat klimat.

Översvämningar, värmeböljor, smittspridning, jordskred och förändrade växtsäsonger är bara några exempel på vad ett förändrat klimat innebär. Stora delar av samhället påverkas och många aktörer behöver tänka efter hur olika verksamheter bedrivs och hur samhället planeras.

-Det finns idag stor kunskap om klimatanpassningsarbete. Många upp­lever dock att det är svårt att hitta relevant information. Därför har vi samlat och översiktligt presenterat tillgängliga svenska verktyg, säger Ingrid Gudmundsson, kommunikatör Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

-Vägledningen ska vara till hjälp både för att komma igång med klimatanpassning, men också för den som vill komma vidare, säger Mattias Hjerpe, föreståndare Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, vid Linköpings universitet.

Verktygssamlingen som har rubriken ”Åtgärda” består av olika typer underlag som är till nytta för klimatanpassning - checklistor, manualer, rapporter, karttjänster, databaser mm. Åtgärda-sidorna har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och CSPR, och nås på Klimatanpassningsportalen.

Vad innehåller Åtgärda-sidorna?

Den som är intresserad av stöd för att arbeta med olika risker, som över­svämning eller värmebölja, kan klicka in på ”Verktyg för anpassningsområden”. Här hittar besöka­ren också verktyg för att jobba med exempelvis ekosystemtjänster, jord- eller skogsbruk.

Under rubriken ”Vägledning för att arbeta med klimatanpassning” finns hjälp för att arbeta övergripande med klimatanpassning, som planering, analyser och genomförande av åtgärder. Här beskrivs också hur anpassning kan integreras i kommuners arbete, exempelvis i översiktsplanering och risk- och sårbarhetsanalyser, men även hur själva anpassningsarbetet kan läggas upp. Det finns dessutom verktyg utvecklat för fastighetsägare.

Innehållet på Åtgärda omfattar också beskrivningar av genomförda klimatanpassningsåtgärder, informa­tion om klimatscenarier, databaser, finan­siering, lagar och regler.

Klimatanpassningsportalen vänder sig till alla som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Till Åtgärda-sidorna

www.klimatanpassning.se/atgarda

Kontakt

Ingrid Gudmundsson, kommunikatör Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI, ingrid.gudmundsson@smhi.se, 011-495 8141.

Mattias Hjerpe, föreståndare Centrum för klimatpolitisk forskning,CSPR, Linköpings universitet, mattias.hjerpe@liu.se,011-363 438.

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746