Fem doktorander vid Södertörns högskola som kommer från Ukraina och studerar Ukraina utifrån olika ämnesperspektiv har bildat en informell forskargrupp. De arrangerar seminarier vid högskolan och startar nu en blogg där de kommenterar situationen i Ukraina utifrån sin respektive forskning. De är även öppna för medverkan i media. Följ bloggen Re:Ukraine via blogg.sh.se/re-ukraine.

Ukraine Research Group är en informell forskargrupp som startats upp av fem doktorander vid Södertörns högskola. De kommer alla från Ukraina och forskar om frågor relaterade till Ukraina, men utifrån olika ämnesperspektiv. En doktorand är medievetare, två är historiker, en är statsvetare och en är miljövetare.

De är alla mycket insatta i den nuvarande situationen i hemlandet och har löpande kontakter där. Hittills har de arrangerat seminarier vid Södertörns högskola tillsammans, med fokus på sin forskning relaterad till den aktuella situationen i Ukraina. Det kommer de att fortsätta med, men startar dessutom en forskarblogg om Ukraina och öppnar upp gruppen för andra forskare som bedriver forskning med Ukraina-anknytning.

Följ bloggen Re:Ukraine via http://blogg.sh.se/re-ukraine 

Roman Horbyk, koordinator

Roman Horbyk är från Kiev i Ukraina och är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola inom projektet “Narratives of Europe”. Han har studerat journalistik både i Ukraina och vid universitet i andra europeiska länder och arbetat som journalist under ett tiotal år. Hans intressen är ukrainska medier, klassisk och samtida ukrainsk kultur, sovjetiska Ukraina under 1920-talet och 1930-talet, postkoloniala Östeuropa samt språk och identiteter i politiken i Ukraina.  

Julia Malitska

Julia Malitska är från Dnipropetrovsk i Ukraina och är doktorand i historia vid Södertörns högskola. Hon har tidigare studerat vid Dnipropetrovsk National University, där hon bland annat skrivit om de svenska kolonisterna i Ukraina (Gammalsvenskby). Hennes nuvarande forskning handlar om rysk imperialism och kolonisering av ukrainska stäppen, samt Azov- och Svartahavsregionen på 1700-talet och 1800-talet. Julia Malitskas forskningsintressen är nationella minoriteter i Ukraina, rysk imperiehistoria samt kolonialism- och genusstudier.

Olena Podolian

Olena Podolian är från Kiev i Ukraina och doktorand i statsvetenskap vid Södertörns högskola där hon studerar förändringar i post-sovjetiska regimer. Hon har studerat vid universitet i Ukraina, Ungern och Skottland och genomfört praktik vid Europaparlamentet och vid Open Society Institute. Hennes forskningsintressen rör komparativ Europeisk politik med fokus på förändringar i post-kommunistiska stater, demokratisering, statsbyggnad, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och det civila samhället. 

Oksana Udovyk

Oksana Udovyk är från Kiev i Ukraina och doktorand i miljövetenskap vid Södertörns högskola där hon studerar osäkerhet, risk och forskningspolitiska interaktioner i miljöförvaltningen. Empiriskt fokuserar hon på kemikaliehantering i marina miljöer. Hon har tidigare journalistiska och NGO-relaterade erfarenheter och har arbetat med frågor som miljöskydd, demokratisering i Östeuropa och ungdomars utveckling i Ukraina, Thailand, Italien, Sverige, Portugal, Kina. Hennes intressen rör ungdom och sociala rörelser, miljö, samhällsstyrning och demokratisering.

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk är från Rivne i Ukraina. Hon är doktorand i historia vid Södertörns högskola. Hon har studerat vid universitet i Ukraina, Tyskland och Spanien. Hennes forskning har fokus på minneskultur i Ukaina, där hon studerar minnet av de nationalistiska rörelserna i Ukraina under kriget. Hennes intressen är stats- och nationsbyggande i Ukraina, Östeuropas historia och minnespolitik i postkommunistiska stater.

Kontakt för medverkan och kommentarer i media

Med sin kunskap om hur samhället fungerar i Ukraina, sitt ”inifrån-perspektiv” och löpande kontakter med aktiva i Ukraina är Ukraine Research Group även öppna för att ge aktuella analyser i media utifrån sina olika forskningsområden.

Kontaktuppgifter Roman Horbyk: +46 8 608 51 07, +46 70 233 45 61, roman.horbyk@sh.se

Kontaktuppgifter Julia Malitska: +46 8 608 4688, +46 76 568 86 27, iuliia.malitska@sh.se

Kontaktuppgifter Olena Podolian: +46 8 608 4877, +46 72 944 05 83, olena.podolian@sh.se

Kontaktuppgifter Oksana Udovyk: +46 8 608 5068, +46 70 436 94 85, oksana.udovyk@sh.se

Kontaktuppgifter Yuliya Yurchuk: +46 8 608 5017, +46 70 494 76 49, yuliya.yurchuk@sh.se

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876