I framtiden kan vi förvänta oss ett mer extremt väder. Klimatscenarier, som bland annat arbetas fram vid SMHI, visar också på fler och mer intensiva skyfall, mildare och blötare vintrar, stigande havsnivå, ändrade flöden i vattendragen, fler värmeböljor mm. Positiva effekter kan vara längre växtsäsong och ökad potential för förnybar energi.

Förändringarna kan innebära nya förutsättningar för många områden i vårt samhälle. Förutom ökad risk för översvämningsskador behöver frågor som vatten och avlopp, ras och skred, värmeeffekter, energiförsörjning, smittspridning, brandfara och torka övervägas.

- Genom medveten planering och förebyggande åtgärder kan samhällets sårbarhet minskas. Anpassningen till ett förändrat klimat bör naturligtvis också ske integrerat med arbetet för minskade utsläpp, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Film visar exempel på anpassning
En ny film visar exempel på hur Sverige påverkas av klimatförändringen. Här lyfts några områden där klimatanpassning pågår, som lantbruk, samhällsplanering och vintersport. Filmen ”Klimatanpassning i Sverige” är åtta minuter lång och har tagits fram av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter.

Filmen finns tillgänglig på Klimatanpassningsportalen, klimatanpassning.se,  där fakta, hjälpmedel och aktuellt kring klimatanpassning presenteras. Portalen är ett samarbete mellan tretton myndigheter.

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 11 juni - 3 juli 2022.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746