Naturvårdsverket levererar nu utredningen ”Förslag om hantering av textilier – redovisning av regeringsuppdrag” som syftar till minskad resursförbrukning av textilier.- Naturvårdsverket förslag för att nå målet ligger helt i linje med miljönämndens i Västra Götalandsregionens prioriteringar så den verkstad som Naturvårdsverket föreslår är redan igång i Västsverige, säger Helena L. Nilsson, miljöchef Västra Götalandsregionen.

Satsningar på över 8 miljoner under 2015-2016

Västra Götalandsregionens miljönämnd har antagit en handlingsplan för giftfria och resurseffektiva produkter och tjänster för att stimulera till cirkulära affärsmodeller inom textil- och möbelindustrin. Sammantaget har miljönämnden hittills beviljat över 8 miljoner kr under 2015-2016 för utveckling av giftfria och cirkulära textilier till de projekt som beskrivs ovan.

 

- Det är glädjande att Naturvårdsverket gör samma prioriteringar som Västra Götalandsregionen redan gjort för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion för textilier. Det bekräftar att vi är på rätt väg, konstaterar Helena L Nilsson, miljöchef Västra Götalandsregionen.

 

- I Västsverige finns en stor profession kring textilfrågor med Högskolan i Borås som ett viktigt nav för utveckling, de har gjort utredningar som grund till våra prioriteringar - och Naturvårdsverkets. Västra Götalands satsningar hamnar mitt i prick i de förslag som Naturvårdsverket nu föreslår regeringen. Från Västra Götalandsregionen ser vi fram mot fortsättningen, det är i Västsverige den textila kompetensen finns med forskning, näringsliv, offentliga aktörer och organisationer som tillsammans skapar framtidens cirkulära textilier, framhåller Helena L Nilsson.

Mer information

För mer information om Västra Götalandsregionens satsningar, se faktablad om

  • Vad föreslår Naturvårdsverket för minskad resursförbrukning för textilier och vad görs redan nu i Västra Götaland?

  • Korta fakta och sammanfattning av förslaget om hantering av textilavfall hämtat från Naturvårdsverkets utredning.

Båda dokumenten finner du här

 

Kontakt

Birgitta Nilsson, Regional utveckling, Västra Götalandsregionen, tel 0703-38 50 75, birgitta.j.nilsson@vgregion.se

 

Pressbilder: www.retextile.se

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

 

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se