En ny branschplattform, jobba-i-fastighetsbranschen.se, lanseras den 31 mars för att öka fastighetsbranschens synlighet externt. Ambitionen är att marknadsföra branschen bredare för att öka dess attraktionskraft. Bakgrunden till utvecklandet av plattformen är att fastighetsbranschen lider av stor kompetensbrist och behöver anställa fler än 15 000 personer innan år 2027.

På branschplattformen, som utvecklats av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU), kommer besökare att kunna göra ett enkelt test för att hitta vilken yrkesroll inom fastighet som passar ens intressen bäst samt information om branschen och dess yrkesroller. Genom en sökfunktion kommer man enkelt kunna hitta tillgängliga utbildningar på olika nivåer i landet till sex av branschens stora bristyrken, nämligen fastighetsskötare, -värdar, -tekniker, -förvaltare, -ingenjörer och byggprojektledare. Målet med jobba-i-fastighetsbranschen.se är att fler ska känna till vad fastighetsbranschen är, och de karriärmöjligheter den erbjuder, för att få fler att söka sig till utbildningar och yrken inom branschen. 

- Information om branschen, och möjliga vägar in i den, kommer nu bli lättillgänglig och samlad på ett ställe, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på FU. Genom att ha en gemensam plattform för branschen så kommer vi att ha enklare att nå ut så att fler ser oss som den attraktiva, spännande bransch som vi är.

Jobba-i-fastighetsbranschen.se kommer att marknadsföras brett via sociala medier men också gentemot studie- och yrkesvägledare på olika utbildningsnivåer, handläggare på Arbetsförmedlingen och omställningsaktörer. Detta då hemsidan med fördel kan användas i kontakten med utbildnings- eller arbetssökande för att ge mer information och förenkla sökandet av relevant utbildning.

- Vi uppmuntrar alla aktörer i fastighetsbranschen vara med och dela samt sprida information och inlägg om jobba-i-fastighetsbranschen.se i sina kanaler, avslutar Lena Nyquist. Vi behöver att så många som möjligt hittar till oss och väljer en karriär inom fastighet.