Cyberspace har varit en del av verkligheten sedan mitten 1990-talet, då internet på allvar fick genomslag i det svenska samhället.

Författaren Mia Lövheim beskriver och diskuterar unga människors sökande efter religion, mening och identitet i detta nya sammanhang.

Med exempel och berättelser visar författaren att mångfalden är stor när det gäller ungas sätt att använda internet för att utforska religion och för att uttrycka tro och livsmening. Hon betonar också att frågan om vad internet betyder för unga och för religion är mer komplex än de förväntningar och farhågor som uttryckts i de senaste årens diskussioner.

Sökare i cyberspace vill ge ett bidrag till samtalet om möjligheter och utmaningar med internet och den aktuella diskussionen om religion och tro i det svenska samhället.

Författaren Mia Lövheim är religionssociolog med särskild inriktning på ungdomar och nya medier. Hon har sedan 1998 arbetat som forskare vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Boken har utkommit på Cordia (Verbum Förlag AB). ISBN 526-3154-6

För ytterliggare information, kontakta

Agnes Notini Zachrison, lanseringsansvarig Cordia, Verbum Förlag Tel: 08-743 65 01, 073-15745 41. E-post: agnes.notini.zachrison@cordia.se

Ämnen

Religion, tro

Presskontakter

Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

   0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28