Försoningens väg beskriver den själavårdande försoningsprocessen. Författarna fördjupar, med teologiska och diakonala reflektioner, förståelsen av försoning och hur vi kan stödja människor med försoningsprocesser.

Omslag Försoningens väg Fotograf/Källa: Omslag Anna Larsson Design

Denna bok är dels vittnesbörd från våra erfarenheter av försoningsarbete genom åren och dels ett led i att göra vår försoningsprocess tillgänglig för församlingsarbete, säger författarna i boken.

 

Försoning måste bli konkret och tillämpbar om den ska kunna vara till hjälp i våra liv och den behöver förankras teologiskt, så att man vet varför man gör som man gör.

Försoningens väg innehåller exempel på livsberättelser och bibelberättelser som använts i arbete med försoning och välbefinnande i bland annat församlingar i Svenska kyrkan och inom Kriminalvården.

Ett samtalsunderlag om försoning i fastan och pilgrimsvandring i försoningens fotspår finns också med i boken.

 

”Berättelserna i boken är en smärtsam påminnelse om att det är svårt att leva. Författarna visar vägar till försoning som gör diakoni i sin viktigaste form uthärdlig.”

Ur förordet av Ninni Smedberg

 

Ulrica Fritzson är präst i Svenska kyrkan och teologie doktor i religionsfilosofi med fördjupning kring skuld och försoning. Hon arbetar idag som stiftsteolog i Skara stift.

Ebba Älverbrandt är diakon i Svenska kyrkan och medarbetare i den ideella organisationen Försoningsgruppen. Ebba arbetar i en Framtiden Bor Hos Oss-församling i Svenska kyrkan Malmö.

 

 

Produktinformation

Titel: Försoningens väg. Teologiska och diakonala perspektiv på försoning, upprättelse och liv

Författare: Ulrica Fritzson, Ebba Älverbrandt

Förlag: Verbum AB

Formgivning: Anna Larsson Design

ISBN: 978-91-526-3886-6

Utgivning: 21 januari 2022

Pris från: 299 kr

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28