- Det är en efterlängtad bok som kommer under en period då frågorna om vår identitet som kyrka och församlingar är mycket aktuella.

Inte minst är det viktigt i de ekumeniska processer som vi lever i att vi själva har en bild av vilka vi är och att vi kan presentera oss på ett tydligt sätt för våra ekumeniska partners. Här kommer ”Liv och rörelse” mycket lägligt, säger Thord-Ove Thordson, Svenska Missionskyrkans generalsekreterare.

Redaktör för boken är Hans Andreasson pastor i Svenska Missionskyrkan.
Han blev teologie doktor i praktisk teologi 2002 på en avhandling om Svenska Missionsförbundet. Sedan dess har han i sin forskning fortsatt att intressera sig för de svenska väckelserörelsernas spiritualitet och identitet.

I boken medverkar också Lars Arvidson docent och professor emeritus i vuxenpedagogik, Arne Fritzson socionom och pastor i Svenska Missionskyrkan, Gunnar Hallingberg fil. dr och docent i litteraturvetenskap, Walter Persson folkskollärare och pastor i Svenska Missionskyrkan, Ulf Schöier pastor i Svenska Missionskyrkan, Inger Selander docent i litteraturvetenskap och Per-Magnus Selinder pastor i Svenska Missionskyrkan.

Pressinbjudan Tid: Seminarium torsdagen den 14 juni, klockan 14 – 15.15, därefter pressträff Plats: Immanuelskyrkan, Stockholm Pressträffen sker i anslutning till den pågående kyrkokonferensen för Svenska Missionskyrkan.

För ytterliggare information, kontakta

Gunilla Hjelmåker, kommunikationschef Svenska Missionskyrkan tfn: 08-674 07 48, webb: www.missionskyrkan.se Andreas Strömberg, marknadschef Verbum Förlag AB tfn: 070-242 35 04, webb: www.verbum.se

Ämnen

Religion, tro

Presskontakter

Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

   0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28