I Kompass framtiden ställs en rad konkreta frågor till kyrkans förtroendevalda och medarbetare. Syftet är att ta ut några av kyrkans koordinater vad gäller omvärld, självbild, kommunikation och reformation.

Omslag Kompass framtiden Fotograf/Källa: Formgivning: Helena Wikström, HewiDesign

Boken tar ett helhetsgrepp om kyrkans utmaningar och för samman teologiska resonemang med samtidens kyrkodebatt.

 

Bokens fyra kapitel ställer frågorna:

  • Vad gör vi nu? - om kyrkans omvärld
  • Varför finns vi? - om kyrkans självbild
  • Hur pratar vi? - om kyrkans kommunikation
  • Hur kan vi förändras? - om kyrkans reformation

och avslutas alla med konkreta frågor för att ta ut kyrkans lokala kompassriktning mot framtiden och medmänniskan.

Kompass framtiden utgör därför ett utmärkt underlag för de kontinuerliga samtal som behöver föras i varje församling, till exempel i arbetet med församlingsinstruktionen.

 

Jonas Eek är präst, teologie doktor i religionspsykologi och verksam som opinionschef på Kyrkans tidning.

 

Produktinformation

Titel: Kompass framtiden. Frågor till kyrkan om omvärld, självbild, kommunikation och reformation

Författare: Jonas Eek

Förlag: Verbum AB

Formgivning: Helena Wikström, HewiDesign

ISBN: 978-91-526-3897-2

Pris från: 179 kr/st

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28