Mystik är inte något bara för nunnor och munkar; det är en livsväg som vi alla kan välja.

I denna bok utforskas vad ett mystikt förhållningssätt kan betyda för vanliga kvinnor och män i världen. Hur upptäcker vi den gudsnärvaro som vi har inom oss? Den mystika traditionen lär oss att Gud är inneboende i världen. Vad betyder det för hur vi förhåller oss till skapelsen med alla dess invånare – människor och djur? Hur kan vi låta medkänsla och engagemang för rättvisa prägla våra liv och praktisera mystik i handling?

Annika Spalde lyfter i boken "Ett brinnande hjärta" särskilt fram kvinnor som gått mystikens väg. Julian av Norwich, Mechthild av Magdeburg med flera hjälper oss att förstå vad det är att leva öppen för Guds intensiva kärlek till skapelsen. Boken är personligt skriven och innehåller också många övningar som hjälper läsaren att praktisera andlighet i vardagen, övningar som stärker en hållning av närvaro i nuet, vördnad och kamp för livet där det hotas.

Författaren Annika Spalde är diakon i Svenska kyrkan och sedan många år engagerad i freds- och rättvisearbete.

Boken har utkommit på Cordia (Verbum Förlag AB).
ISBN 526-3153-9

För ytterliggare information, kontakta Andreas Strömberg, pressansvarig, Verbum Förlag AB tfn: 070-242 35 04, webb: www.cordia.se

Ämnen

Religion, tro

Presskontakter

Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

   0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28