Västarvet har i ett tiotal år bedrivit verksamhet på Forsviks bruk. Karlsborgs kommun har varit med, men nu tar vi ett gemensamt ansvar för att utveckla bruksmiljön som besöksmål och plats för lärande. För första gången har Karlsborgs kommun och Västarvet formulerat ett samverkansavtal rörande om verksamheten på Forsviks bruk. Samverkansavtalet tydliggör rollerna mellan aktörerna kring såväl vården av bruksmiljön, som är så kallat byggnadsminne, som för utvecklingen av den publika verksamheten i bruksmiljön.Forsviks bruk har – genom Västarvet – ett regionalt uppdrag från Västra Götalandsregionen. Verksamheten vid Forsviks bruk ska bidra till en ökad förståelse för platsens och Sveriges industrihistoria. Genom aktiv medverkan i förvaltningen av fastigheter inom byggnadsminnet Forsviks bruk, som ägs av Karlsborgs kommun, bidrar Västarvet med sakkunskap inom bebyggelseantikvariska frågor.Samverkansavtalet slår också fast att Forsviks bruk i egenskap av besöksmål skall stärkas och utvecklas. Ledorden kultur, upplevelse, utbildning och näring ska vara en styrande profil vid nyetablering av verksamhet och val av hyresgäster inom bruksområdet.Satsning på Forsviks Bruk som utbildningsmiljöForsviks bruk som utbildningsmiljö skall dels stärkas avseende som plats och resurs för utbildningar, som arrangör av kursverksamhet tillsammans med skolan, dels söka samverkan med Hantverkslaboratoriet i Mariestad och verka för Forsvik som akademisk utbildningsmiljö inom maritimt hantverk.-  Forsviks bruk är redan idag ett attraktivt besöksmål för turister och alla som intresserar sig för industrihistoria. Kulturmiljön i anslutning till Göta kanal med natursköna omgivningar har alla förutsättningar att utvecklas vidare som plats för upplevelse, lärande och avkoppling. Brukets långa industrihistoria och bebyggelse ger också möjligheter att skapa en attraktiv plats för lärande för skolor och föreningsliv, säger Jan Johansson, Västarvet och t f enhetschef för Forsviks bruk.Utanför samverkansavtalet utför Västarvet även arbete med Forsviks bruks samlingar, arkiv, bibliotek, bebyggelseantikvarisk uppdragsverksamhet inom industrihistoria samt resursstöd till nätverket NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst.Aktörs- och samråd styr aktiviteter och fastighetsdriftBesöksmålet Forsviks bruk kommer att drivas i samverkan med andra parter och hyresgäster. Aktiviteter på området samplaneras genom ett aktörsråd där Västarvet är sammankallande.Västarvet och Karlsborgs kommun fördelar ansvar för löpande tillsyn och skötsel av området för byggnadsminnet. Parterna ska träffas minst två gånger om året för att samråda om verksamheten och säkerställa att fastigheterna sköts på bästa sätt.Inbjudan till presskonferens:Samverkansavtalet presenteras på måndag 28 april kl. 11.30 på Forsviks bruk med efterföljande lunch. Välkommen!Från Västarvet närvarar:
Gunilla Josefsson, Styrelseordförande
Perallan Orrbeck, vice Ordförande
Gunilla Eliasson, t f Förvaltningschef
Jan Johansson, Områdeschef Publik, t f enhetschef Forsviks bruk
Jaana Atosuo, KommunikationschefFrån Karlsborgs kommun närvarar:
Kjell Sjölund, Kommunstyrelsens ordförande
Peter Lindroth, Kommunstyrelsens ande vice ordförande
Thomas Johansson, Kommunchef
Inger Larsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Anna Bruzell, andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Johan Tranquist, Kultur- och fritidschefFör frågor och mer information:Jan Johansson, Västarvet
Områdeschef Publik, t f enhetschef Forsviks bruk
Tfn: 010 - 441 43 93
Mobil: 0706 - 59 03 46 
E-post: jan.johansson@vgregion.sePresskontakter

Zara Tellander

Presskommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

   070-021 18 23