Hur ser sexlivet ut för den som har en funktionsnedsättning? Och får personer med funktionsnedsättning samma information om kropp och sex som andra? Det ska RFSU och Funktionsrätt Sverige ta reda på i en ny stor enkätundersökning med flera tusen deltagare.

Undersökningen är en del av projektet “Min sexualitet - min rätt” som ska pågå under tre år och finansieras av Allmänna arvsfonden. Det har tidigare genomförts flera mindre projekt som fokuserat på sexualitet i förhållande till vissa specifika funktionsnedsättningar som till exempel autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Det nya projektet kommer att ta ett större grepp kring alla typer av funktionsnedsättningar och hur de kan påverka sexlivet.

Vad projektet kommer att fokusera på beror på vad som framkommer i enkäten. Kanske kommer det att handla om att utbilda vårdpersonal eller om att förändra attityder. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få bättre förutsättningar för en bra sexuell hälsa och ett sexliv att trivas med. 

 - I dag kränks ofta de sexuella rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar, till exempel kan det handla om att man inte får hjälp att ha ett sexliv utifrån de förutsättningar man har. Det kan också handla om stigma och att vården inte tar upp frågor om sexualitet med personer med funktionsnedsättning, säger Sonja Ghaderi, projektledare på RFSU.

Syftet med projektet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att själva beskriva vilka utmaningar de möter när det kommer till sex. Förutom en stor enkät kommer personer kunna höra av sig till projektet med sina berättelser.

 – Alla erfarenheter är lika viktiga och det här är ett tillfälle att samla berättelser av personer med så många olika typer av funktionsnedsättningar och erfarenheter som möjligt. Från personer som lever med hiv till personer som har en rörelsenedsättning eller psoriasis, säger Hanna Öfors, projektledare på Funktionsrätt Sverige

Läs mer om projektet på https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/

 


Kontakt med projektet

minsexualitet@funktionsratt.se

Kontaktpersoner

Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige
08-546 404 30
hanna.ofors@funktionsratt.se

Lena Levin, projektledare RFSU
08- 692 07 00
lena.levin@rfsu.se


“Min sexualitet - min rätt” är ett treårigt samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Läs om projektet i sin helhet här

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 50 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933.


 

Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23