Idag öppnar nomineringsperioden för Berättarministeriets utmärkelse Pennsvärdet. Utmärkelsen tilldelas en låg- eller mellanstadielärare som i en nyskapande och framåtlutad anda främjar sina elevers kreativitet, språkutveckling och kritiska tänkande och som jobbar i något av Berättarministeriets upptagningsområden. Mottagaren tilldelas ett stipendium à 25 000 kronor och Pennsvärdet, en brosch formgiven av Aviva Scheiman.

Pennsvärdet 2018 delades ut av statsminister Stefan Löfven till Jenny Söderhjelm Larsson på Östbergaskolan i Älvsjö. Fotograf/Källa: Kate Gabor

Pennsvärdet 2018 tilldelades Jenny Söderhjelm Larsson på Östbergaskolan i Älvsjö. Hon imponerade på juryledamöterna med sin uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in både elever och kollegor till ett livslångt lärande. I år är hon själv en del av juryn och uppmanar sina kollegor att nominera till priset.

”Pennsvärdet har inneburit att jag har fått utrymme att berätta om hur jag arbetar för att väcka mina elevers läs-och skrivglädje. Priset har stöttat våra elever på skolan i att känna en stolthet över det fantastiska arbete de utför dagligen. Jag rekommenderar varmt andra lärare och skolledare att nominera till Pennsvärdet”, säger hon.

Mottagaren av Pennsvärdet utses av en jury med bred erfarenhet inom pedagogik, kritiskt tänkande och kreativitet. Vem det blir tillkännages i april 2019 och själva Pennsvärdet delas ut under en ceremoni månaden därpå. Syftet med priset är att uppmärksamma lärare som jobbar i områden med stora utmaningar.

”Berättarministeriets uppdrag är att stötta lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden. Pennsvärdet är vårt sätt att tacka dem för den viktiga samhällsinsats de gör i sitt dagliga arbete och samtidigt uppmärksamma den fantastiska yrkeskunskap som varje dag ligger till grund för all undervisning i klassrum runtom i Sverige”, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet.


OM PENNSVÄRDET

Nomineringsperiod: 08 oktober 2018 – 10 januari 2019 via www.pennsvärdet.se
Alla är välkomna att nominera till priset. Man kan nominera en enskild lärare eller ett arbetslag. Man kan även nominera sig själv.
 

Kriterier: Priset är ämnat för låg- och mellanstadielärare som jobbar i något av Berättarministeriets verksamhetsområden* och tilldelas en eller flera lärare som i en nyskapande och framåtlutad anda främjar elevernas språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga genom sin pedagogiska gärning.
*Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Södertälje, Östra Göteborg eller Angered.

Priset består av:

  • Ett stipendium à 25 000 SEK som ska användas till lärarens pedagogiska vidareutveckling
  • Pennsvärdet, skapat av Aviva Scheiman, formgivare och guldsmed

 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 


Bifogade filer

 Om Pennsvärdet 2019

Presskontakter

Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

   073- 682 31 14