Det pågår ett stort arbete för att möta ett klimat i förändring. Nu går det att hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas och hur man kan klimatanpassa. Webbportalen Klimatanpassning.se, som drivs av SMHI i samverkan med svenska myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Alla berörs av att klimatet förändras. Längre värmeböljor, fler översvämningar och en förändrad tillgång till dricksvatten och livsmedel är några exempel.

Att arbeta med klimatanpassning innebär bland annat att minska riskerna som följer med ett varmare klimat. Arbetet kan gälla att rusta sin fastighet, planera bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem, anpassa rutiner inom vård- och omsorg eller hitta lösningar för lant- och skogsbruk.

Samlat stöd för klimatanpassning

På webbportalen Klimatanpassning.se finns mängder av information samlad om hur klimatförändringen påverkar vårt samhälle, hur man kan jobba för att klimatanpassa, inspirerande exempel, utbildningsmaterial och mycket mer. Portalen vänder sig till den som allmänt vill veta mer och till den som arbetar med klimatanpassning.

Nu lanseras Klimatanpassning.se med nytt utseende och med uppdaterat och utökat innehåll.

Klimatanpassning.se har fått nytt utseende och uppdaterat, utökat innehåll.

–Det är allt fler som arbetar med klimatanpassning och webbportalen har fått en större och bredare publik de senaste åren. Därför blir det ännu viktigare att hjälpa till med kunskap, råd och vägledning, säger Ingrid Gudmundsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

–Vi hoppas särskilt på att det nu blir enklare att hitta rätt och att den som besöker sajten ska få en bättre överblick av innehållet.

Myndigheter samverkar

Webbportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med en rad svenska myndigheter. Portalen har funnits i cirka tio år och byggts ut successivt.

–Vår svenska klimatanpassningsportal är unik med sitt myndighetssamarbete. Antalet samverkande myndigheter har också ökat kontinuerligt under åren, avslutar Ingrid Gudmundsson.

Klimatanpassning.se innehåller:

  • ”Klimatanpassa”, där den som arbetar med klimatanpassning hittar vägledning
  • ”Hur klimatet förändras” och ”Hur samhället påverkas” beskriver hur klimatförändringen påverkar olika områden
  • ”Vem gör vad” förklarar hur ansvaret för arbetet ser ut idag och presenterar nätverk och forskning
  • ”Exempel” är en idébank med praktiska åtgärder för att klimatanpassa
  • Startsidan innehåller nyheter och aktuella händelser kring klimatanpassning
  • Kontaktuppgifter till alla myndigheter

 

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746