Som ett led i att synliggöra, utveckla och förbättra Katrineholms kommuns arbete med hållbar utveckling har vi tagit fram en hållbarhetsrapport för 2021.

Två personer leder sina cyklar i Stadsparken i Katrineholm. Fotograf/Källa: Hanna Maxstad

– Vår första hållbarhetsrapport visade att vi hade kommit långt i vårt arbete, och årets rapport visar att vi tagit ytterligare steg i rätt riktning. Samtidigt finns det fortfarande mycket mer att göra i dessa frågor. Jag ser fram emot hur vi kan utveckla arbetet med att engagera våra medborgare i hållbarhetsfrågorna och bygga vidare på de kommunikationsinsatser som vi prisats för utifrån den första hållbarhetsrapporten, säger Johan Söderberg kommunstyrelsens ordförande.

– I år vann vi Stora Kommunikationspriset för vår hållbarhetsrapport, det tycker jag visar vikten av hållbarhetsarbete och hur bra vår hållbarhetsrapport är. Andra viktiga delar är hur väl vi paketerar vårt hållbarhetsarbete och att vi har modet att tydligt visa vilka utmaningar vi står inför, säger Sari Eriksson kommundirektör i Katrineholms kommun.

Om rapporten

  • Hållbarhetsrapporten 2021 är Katrineholms kommuns andra samlade hållbarhetsrapport.
  • Rapporten utgår från FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
  • Rapporten beskriver vilka hållbarhetsfrämjande insatser som Katrineholms kommun genomförde under 2021, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför.

Här kan du läsa Katrineholms kommuns Hållbarhetsrapport 2021.

Kontakt

Sari Eriksson, kommundirektör.
Telefon: 0150-570 85.