BB-mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder nu föräldrar till barn med så kallad nyföddhetsgulsot att låna hem utrustning för ljusbehandling istället för att återinläggas på BB för vård.

Det går utmärkt att hålla i bebisen under behandlingen, vilket visas här av sektionsledare Therece Hedberg. Fotograf/Källa: Viktoria Fimmerstad, SU

– När föräldrar lämnat förlossningen och kommit hem med sitt nyfödda barn känns det inte så roligt att behöva läggas in på BB igen. Med den här nya metoden kan de närstående sköta ljusbehandlingen hemma och det tror vi är bäst för både barn och vuxna, säger Margareta Risenfors, vårdenhetschef på BB-mottagningen, Östra sjukhuset.

Alla nyfödda som lämnar förlossning eller BB-avdelning screenas för nyföddhetsgulsot. Vid höga värden kontrolleras bilirubin i blodet. Bilirubin är det gula färgämne som bildas när det röda färgämnet i blodkropparna bryts ner. Det är vanligt att nyfödda får gulsot. Den vanligaste orsaken är att barnets lever är omogen, vilket innebär att huden och ögonvitorna blir gula. För de allra flesta går det över inom ett par veckor, men en del barn behöver behandling. Hittills har barn i behov av ljusterapi fått läggas in i ett till två dygn på BB tillsammans med en förälder eller närstående.

Från och med nästa vecka erbjuds istället de barn som är friska och har gulsot som enda komplikation att få behandling, så kallad fototerapi, i hemmet.

– Vi skickar med föräldern en väska med utrustning och skriftliga instruktioner. Vi har även gjort en instruktionsfilm som beskriver exakt hur du utför behandlingen. Det är enkelt, bara att koppla in en sladd, trycka på start och ha bebisen liggandes på en madrass som avger ljus. Det går utmärkt att amma barnet samtidigt. Vi kommer följa upp med ett videomöte när familjen kommit hem och startat behandlingen. När behandlingen avslutats kommer familjen till BB-mottagningen för kontroll, säger Margareta Risenfors.

Fototerapi i hemmet är den senaste av obstetrikens vård-i-hemmet-koncept. Sedan tidigare finns framgångsrik digitaliserad egenmonitorering i hemmet både vad gäller blodtryck före eller efter förlossning, blodsocker och CTG. Patienterna har visat sig vara nöjda med förbättringarna som innebär att de slipper resa fram och tillbaka till sjukhuset.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00