Som första region i Sverige har Västra Götalandsregionen, VGR, nu infört autopilotbaserad inflygning för ambulanshelikoptern. Det gör det möjligt att starta och landa även vid väderförhållanden med begränsad sikt, något som inte har gått tidigare.

Fotograf/Källa: Rickard Gillberg/VGR

Godkännandet från Transportstyrelsen kom i april och den 16 juni startade procedurerna skarpt. Inledningsvis har Pins, Point in space, som navigationssystemet heter, införts på helikopterbasen på Säve flygplats samt på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Skaraborgs sjukhus i Skövde samt på Bäckefors helikopterplatta.

I och med införandet uppskattar man att kunna flyga på fler larm och ta fler intensivvårdstransporter från regionens mindre sjukhus till framför allt Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU.

- Det är ett jättestort tekniksteg som har tagits för ambulanshelikoptern, säger Per Arnell, verksamhetschef för ambulanshelikoptern inom Sjukhusen i väster, VGR.

Per Arnell räknar med att man nu kommer kunna av ta cirka 40 procent av de larm som man tidigare har tvingats säga nej till, på grund av dålig sikt.

- PinS hjälper oss att bli bättre när vi är som svagast, det vill säga vid dålig sikt som är ett problem på västkusten framför allt under sen höst och vinter. Statistiskt sett har sämst väder i hela Sverige och det ställer ofta till det för oss. Under fyra år har vi arbetat hårt för att införa PinS, eftersom vi har sett vilken nytta det ger i Norge, säger han.

- Det har varit väldigt frustrerande att bara sitta och titta på och inte kunna hjälpa på grund av vädret, men nu blir det färre sådana tillfällen, säger Niclas Börjesson, helikopterpilot och baschef, som har ansvarat för det tekniska införandet.

I praktiken innebär PinS att helikopterns autopilot följer GPS-koordinatorer i luften, likt en snitslad bana, som är noga framtagen med matematiska modeller för att undvika hinder, såsom kyrktorn och vindkraftverk. Banan leder fram till en bestämd plats en bit från landningsplatsen där piloten sedan får ta över spakarna och landa manuellt. 

- Målet är att kunna ha PinS på flera av våra drygt hundra fasta landningsplatser i regionen, inte bara på sjukhusplattor. Det skulle öka vår tillgänglighet avsevärt. I Europa är det hittills bara Norge och Schweiz som har väl utbyggda PinS-nät för helikopterverksamheter, säger Per Arnell.

Ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen får cirka 2000 högprioriterade larm per år. Av dessa är ungefär 85 procent utryckningar till olycksplats. Cirka 15 procent är intensivvårdstransporter mellan sjukhus, oftast mellan regionens mindre sjukhus och Sahlgrens universitetssjukhuset.

 

För mer information, kontakta:

Per Arnell, verksamhetschef ambulanshelikopter, Sjukhusen i väster
e-post: per.arnell@vgregion.se, tel 070 - 082 56 44


Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3 000 medarbetare arbetar hos oss och vårt mål är att kunna erbjuda en framtidssäkrad och tillgänglig hälso- och sjukvård för invånarna, med hög kvalitet, stor delaktighet och med enkla samarbeten.
I Sjukhusen i väster ingår även Högsbo närsjukhus, som byggs just nu och kommer att bli ett av Sveriges modernaste sjukhus. Det nya närsjukhuset ska stå klart i slutet av 2023. Förvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

010-473 91 99

Anette Palle

Kommunikationschef

   072-1787188