Nu förverkligas planerna på en ny vindkraftpark i Stor-Skälsjön på kommungränsen mellan Timrå och Sundsvall. Projektet pausades hösten 2020 till följd av Coronapandemin. Nu har Eolus tillsammans med Hydro REIN tecknat avtal om att förvärva det fullt tillståndsgivna vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon.

 

Projektet som är lokaliserat i Sundsvall och Timrå kommuner i SE2 är på upp till 260 MW och omfattas av ett tolvårigt elhandelsavtal (PPA) med Hydro. Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.

  • Det här är en investering och ett besked som på många sätt är positivt för Timrå. Utöver arbetstillfällen i själva byggprojektet ger detta också arbete och intäkter i andra branscher när alla som arbetar med vindkraftsparken ska ha mat och boende med mera, fortsätter Stefan Dalin, (S) kommunstyrelsens ordförande, Timrå Kommun.

Investeringsvärdet i vindkraftsprojektet uppgår till 2,5-3 miljarder. Eolus har byggt ett flertal parker i närområdet och har redan inlett samarbete med det regionala näringslivet. Till hösten siktar Eolus Vind på att arrangera en näringslivsdag för att berätta om parkens behov och möjligheter till arbete. Detta tillsammans med Timrå och Sundsvalls kommun.

  • Vi ser fram emot att tillsammans med vår partner Hydro REIN nu färdigställa vindkraftsprojektet. Vindparken kommer att generera såväl förnybar el som arbetstillfällen i regionen under flera decennier. Vi välkomnar samarbeten med det lokala näringslivet, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

 

Kontakt

Timrå Kommun

Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande

073-270 95 39

Eolus Vind

Per Witalisson, VD

070-265 16 15

 

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om nära 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 40 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Ämnen

Energi

Taggar

vindkraft

Platser

Västernorrland