Nu finns IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av den kommande rapporten ”Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet”. Mediainformationen handlar om hur det går till att följa invigningen av panelens 55:e session, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

IPCC symbolisk bild WG2 2022 Fotograf/Källa: IPCC

Beslutsmötet inför rapporten pågår under tiden den 14-25 februari och det är enbart öppningsceremonin den 14 februari samt den avslutande presskonferensen den 28 februari som är öppna för media och allmänhet.  

Om rapporten "AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability" på IPCC:s webbplats

Om rapporten "Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet" på SMHIs webbplats

14 februari - Öppningsceremoni

Den 14 februari kl.10.00 - 11.00 webbsänds öppningsceremonin. Mer information och länk kommer att finnas på IPCC:s webbplats ipcc.ch. Vid öppningsceremonin deltar bland andra IPCC:s ordförande och högre tjänstemän från FN:s miljöprogram (UNEP), Världsmeteorologiorganisationen (WMO) och FN:s klimatkonvention (UNFCCC).

18 februari - Sista dag för registrering inför IPCC:s presskonferens

För att få tillgång till embargomaterial i samband med rapportsläppet eller ställa frågor under IPCC:s centrala presskonferens måste du registrera dig hos IPCC senast den 18 februari. Du behöver bifoga bild på presskort och legitimation (pass eller nationellt ID-kort).
Information om hur du registrerar dig finns på IPCC:s webbplats:
www.ipcc.ch/2022/01/17/media-registration-ar6-wgii/

28 februari - IPCC:s centrala presskonferens

Den 28 februari kl. 10.00 svensk tid webbsänder IPCC den presskonferens där Sammanfattning för beslutsfattare (SPM) för ”Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet” presenteras. 
Mer information och länk kommer att finnas på IPCC:s webbplats ipcc.ch

28 februari - Svensk pressträff

Den 28 februari kl. 13.00 planerar SMHI en webbsänd pressträff där Sammanfattning för beslutsfattare (SPM) för ”Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet” presenteras på svenska. Vid presskonferensen deltar representanter från Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC samt svenska experter inom klimat- och klimatanpassningsområdet.

Det kommer att vara möjligt att boka intervjuer med svenska representanter och experter efter själva pressträffen. Mer information om detta kommer i februari på smhi.se och i SMHIs pressrum. 

Frågor?

Kontakta EvaMarie Törnström, kommunikatör, SMHI. Se kontaktuppgifter nedan.

 


SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens globala utmaningar.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.

Presskontakter

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746