Nästa år ska vårdcentraler och husläkarmottagningar i Region Stockholm erbjuda patienterna medicinsk fotvård. Med det ökar behovet av medarbetare med rätt kompetens. Därför startar Sophiahemmet Högskola nu en högskolekurs i fotsjukvård.

– Vi ser ett ökat behov av kompetensutveckling inom fotsjukvård, inte minst bland medicinska fotvårdsterapeuter vars utbildning har några år på nacken, säger Unn-Britt Johansson, kursansvarig och dekan för utbildning vid Sophiahemmet Högskola.  
Det är inte ovanligt med fotkomplikationer vid långvariga sjukdomstillstånd som till exempel diabetes, reumatiska sjukdomar och psoriasis. Försämrad blodcirkulation och nervskador med känselbortfall kan ge svårläkta sår som i värsta fall kan leda till att amputation.
 
Upptäcker sår tidigt
Därför är det viktigt att patienter i riskzonen regelbundet får sina fötter kontrollerade av en medicinsk fotvårdsterapeut. Det för att eventuella sår ska upptäckas och behandlas på ett tidigt stadium, men också för att patienterna ska få råd om egenvård för att själv kunna sköta sina fötter och med det undvika skador och komplikationer.
 
Hittills har patienten själv, via vårdvalet, kunnat välja fotvårdsterapeut. Men från och med den 1 januari 2022 flyttas ansvaret för fotsjukvården i Region Stockholm till primärvården. Det innebär att alla vårdcentraler och husläkarmottagningar ska erbjuda medicinsk fotvårdsterapi i egen regi.
 
Förändringen är en del i breddningen av primärvårdens uppdrag. Målet är att alla ska få den vård de behöver på ett och samma ställe. Det innebär att vårdcentralerna behöver fylla på med kompetens genom att antingen rekrytera ny eller vidareutbilda befintlig personal.
 
Sophiahemmet Högskola har därför tagit fram en kurs i fotsjukvård. Den riktar sig till medicinska fotterapeuter som vill uppdatera och fördjupa sina kunskaper.
 
– Det är mycket som händer inom området fotsjukvård. Forskningen om orsaker och behandlingsmöjligheter går framåt. Det har också kommit många bra ortopediska hjälpmedel den senaste tiden, säger Unn-Britt Johansson.
 
Webbinarium för verksamhetschefer
Redan nu i vår bjuder Sophiahemmet Högskola in verksamhetschefer från primärvården till ett webbinarium för att informera om utbildningen, och det nya uppdraget och ansvaret som primärvården får i och med förändringen.
 
– Vi erbjuder webbinariet vid två tillfällen för att ge möjlighet för verksamhetscheferna att delta. Det krävs ingen anmälan, utan det är bara att logga in och delta, säger Unn-Britt Johansson.
 
Text: Inger Sundelin
 
 
Fakta
Fotsjukvård - Prevention av fotkomplikationer och förskrivningsprocessen av ortopedtekniska hjälpmedel
7,5 högskolepoäng, halvfart.

Kursen ges i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm och Camp Pro Ortopedteknik, Stockholm.
 
Webbinarium om fotsjukvård inom primärvården


Sophiahemmet Högskola erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med Sophiahemmet sjukhus sedan 1884 med ett sjuksköterskeprogram på grundnivå samt utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom vård vid kognitiv sjukdom-, akut, ambulans-, hjärt- och palliativ vård liksom ett barnmorskeprogram. Sophiahemmet Högskola bedriver också sedan hösten 2019 forskarutbildning med möjlighet att examinera på forskarnivå.


 

Presskontakter

Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17