Coronapandemin har slagit stenhårt mot gränshandeln. För många har 95 procent av försäljningen försvunnit. Nya siffror visar att norska gränshandeln omsatte 27,9 miljarder och skapade hela 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en våt filt över försäljningen.

Nordby köpcentrum, Strömstad Fotograf/Källa: VGR

Mellan år 2017 och 2019 ökade norrmännens gränshandelskonsumtion med 2,3 miljarder kronor. Det visar rapporten ”Norsk konsumtion i svensk detaljhandel och dess bidrag till svensk ekonomi” som HUI Research tagit fram på uppdrag av Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Svensk Handel.

Gränshandeln tappade 87,5 %

Under 2020 tappade gränshandeln 87,5 procent, enligt Statistisk sentralbyrå, Norges motsvarighet till SCB. Detta trots att pandemin slog till först i mars.
Enbart i Värmland omsatte gränshandeln 6,1 miljarder och i Eda kommun, där Charlottenberg shoppingcentrum ligger, arbetar var fjärde person inom detaljhandeln. Hur det kommer att se ut när krisen har lagt sig vet ingen.

- Coronapandemin har på ett smärtsamt vis påmint oss om hur viktig gränshandeln är, inte bara för handeln utan för hela lokalsamhällen. Det står stora ekonomiska och sociala värden på spel. Gränshandeln försvann över en natt och läget är allvarligt, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland.

I Västra Götaland som helhet växte gränshandeln med 700 miljoner till 9,4 miljarder kronor 2019. Totalt skapar gränshandeln 2 000 arbetstillfällen inom detaljhandeln i regionen, men bidrar även indirekt till många fler jobb inom till exempel hotell- och restaurangbranschen.

- Gränshandeln är en avgörande faktor för tillväxten och jobben i hela Sverige. Företagen behöver akut hjälp att överleva krisen, men vi måste också arbeta långsiktigt med kompetensutveckling, infrastruktur och hållbarhet för att fullt ut ta tillvara de inkomster som samarbete vid gränsen genererar, säger Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen. 

Nordiska samarbetet har inte fungerat

Punktskatter, importtullar på mejeri- och köttvaror samt ett allmänt högre kostnadsläge i Norge gör att de lägre svenska priserna på alkohol, läsk och livsmedelsprodukter lockar. Men det handlar inte enbart om de lägre priserna, många gränshandelsområden har växt till spännande platser att besöka där utbudet är stort.

- Coronapandemin har slagit hårt mot stora delar av handeln men allra värst utsatt är gränshandeln. Tyvärr tvingas vi konstatera att det nordiska samarbetet inte har fungerat när det behövts som mest. En gräns som normalt är en linje på en karta har växt till en mur under pandemin, det måste bli en läxa inför framtida kriser, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Under 2019 genererade gränshandeln 6,5 miljarder i skatteintäkter, vilket motsvarar kostnaden för att anställa 12 000 grundskollärare.

Länk till rapporten  ”Norsk konsumtion i svensk detaljhandel och dess bidrag till svensk ekonomi” 

Kontakt
Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen, 070-867 16 21
Stina Höök (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Värmland, 010-833 10 12
Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel, 070-296 18 17

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99