Norra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 30 september:

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände för sin del vårdöverenskommelser för åren 2022–2023 med styrelserna för Habilitering & Hälsa, Regionhälsan och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt med tandvårdsstyrelsen.

Vårdöverenskommelserna (VÖK) baseras på invånarnas behov av hälso-och sjukvård inom givna ekonomiska ramar. De beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, ersättning och uppföljning.

Vårdöverenskommelserna utgår från regionfullmäktiges budget, behovsanalyser och regionövergripande beslut när det gäller vårdens innehåll och utveckling samt hälso-och sjukvårdsnämndernas mål- och inriktning.

För samtliga överenskommelser gäller en generell uppräkning av ersättningsnivåer med två procent, med oförändrat uppdrag,

VÖK med styrelsen för Habilitering & Hälsa innehåller uppdrag inom verksamhetsområde habilitering för barn och vuxna, hörsel, syn, tolk och råd och stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

VÖK med styrelsen för Regionhälsan innehåller flera olika uppdrag som 1177 Vårdguiden på telefon, ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, mm. Från 2022 ingår också Bedömningsteam gällande kognitiv funktionsnedsättning, den digitala tjänsten Hälsocoach online, samt Barnskyddsteamet i hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvar. Barnskyddsteamet är en strategisk regionalt samordnande funktion inom frågor som rör barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa.

VÖK med tandvårdsstyrelsen innehåller bland annat förebyggande arbete för barn och unga samt specialisttandvård.

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens VÖK med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset avser högspecialiserad vård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände för sin del också förslag till vårdöverenskommelse med styrelsen för NU-sjukvården. Styrelsen för NU-sjukvården har inte godkänt motsvarande förslag och politisk dialog kommer därför att fortsätta.

 

Kontaktpersoner:

Linda Jansson (M), ordförande, tel. 070 - 216 13 79

Margareta Fredriksson (L), 1: vice ordförande, tel. 070 - 631 74 17

Annica Erlandsson (S), 2:e vice ordförande, tel. 070 - 236 52 44

Ulrika Söderberg, ansvarig tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 072 – 542 42 39

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret, tel. 076 - 112 21 68

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se