Sedan 2010 delar Jordens Vänner årligen ut Svenska Greenwashpriset till den samhällsaktör som röstas fram som bäst på att grönmåla sin verksamhet med hjälp av vilseledande hållbarhetskommunikation. Priset delas ut i syfte att uppmärksamma den ökande användningen av oärliga hållbarhetsargument i marknadsföring och kommunikation. Nu är det dags för dig att nominera den aktör du anser bäst på att förmedla falska miljöbudskap!

Greenwashing har två definitioner: att framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är, eller att leda uppmärksamhet från något dåligt i verksamheten till något som ser ut att vara bra för miljön. Enligt lag får endast varor eller tjänster som har en neutral eller positiv miljöpåverkan bli kallade miljövänliga. Ändå har grön marknadsföring ökat kraftigt de senaste åren. Jordens Vänners ordförande Nastaran Zargari kommenterar prisets betydelse för samhällsopinionen:

- Svenska Greenwashpriset har sedan starten bidragit till ett ökat engagemang i frågan om greenwashing och synliggjort hur samhällsaktörers påståenden om hållbarhet och klimatneutralitet inte alltid stämmer överens med deras faktiska verksamheter. Vi ser allvarligt på greenwashing av flera anledningar, det finns ett stort behov av att fortsätta uppmärksamma det. Så länge greenwashing pågår matas konsumenter med illusionen att samhället är på väg i en hållbar riktning och får även svårare att avgöra vad som är miljövänligt på riktigt.

Efter avslutad nomineringsperiod väljer Jordens Vänners styrelse ut de kandidater som allmänheten sedan kan rösta på. De senaste tre årens pristagare, Preem (2019), Sveaskog (2020) och AP-fonderna (2021), har blivit starkt ifrågasatta, omdebatterade och bidragit till att sätta större fokus på större samhällsfrågor kopplade till fossilindustri, skog och mänskliga rättigheter. 

Vem förtjänar priset 2022? Du är med och avgör – både genom att nominera och rösta!

Så nominerar du: 

Nytt för i år är möjligheten att nominera via vår hashtag #greenwashpriset2022: publicera text, bild eller video i valfri kanal och tagga #greenwashpriset2022 samt @jordensvanner. Det går även bra att skicka nomineringar till greenwash@jordensvanner.se. Skicka gärna med en kort motivering. 

Hjälp oss att skapa opinion och samhällsförändring! Vi ser fram emot att ta del av just din nominering.

Vill du läsa mer om greenwashing och priset? Det kan du göra här.

 

Presskontakt: Charlotte Lundqvist, projektsamordnare Jordens Vänner, charlotte.lundqvist@jordensvanner.se, 031 -12 18 08