Det visar en avhandling vid Göteborgs Universitet. Avhandlingen visar också att internetbaserad Kognitiv beteendeterapi (iKBT) är ett bra behandlingsalternativ som kan användas för patienter i primärvården med samma effekt som sedvanlig behandling.

”Resultaten är viktiga för att planera preventionsarbete för att minska risken för att utveckla typ 2 diabetes hos individer med lågt psykiskt välbefinnande”, säger Maria Eriksson, legitimerad psykolog och doktorand inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Tilltro till att kunna påverka sin hälsa

En befolkningsstudie i Vara och Skövde bestående av 2816 män och kvinnor användes för att besvara frågan om eventuellt samband mellan upplevelse av att kunna påverka sin egen hälsa (internt hälsorelaterat kontroll-locus), psykiskt välbefinnande och kroppens förmåga att reglera blodsocker.

”Kombinationen lågt internt hälsorelaterat kontroll-locus och lågt psykiskt välbefinnande var starkt associerad med insulinresistens. Sambandet fanns kvar när vi kontrollerade för faktorer som kan påverka resultatet såsom till exempel fysisk aktivitet och BMI”, säger Maria.

Internetbaserad KBT

I avhandlingen undersöktes också effekter av iKBT som behandling av depression i primärvården i en randomiserad kontrollerad studie med 90 patienter som fick antingen iKBT eller sedvanlig behandling. Behandling med internetbaserad KBT visades vara lika effektiv som sedvanlig behandling i primärvården, både vid avslutad behandling och efter ett år.

Tillgänglighet och helhetssyn

Avhandlingen visar på möjligheter att göra psykologisk behandling mer tillgänglig samt på vikten av en helhetssyn på människan i mötet med patienter som riskerar att utveckla typ 2 diabetes, avslutar Maria.

Avhandlingen försvarades fredagen den 6 maj 2022, klockan 13.00 i hörsal 2118, Hälsovetarbacken vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Länk till avhandlingen: Health locus of control, depressive symptoms, and insulin resistance. Implications for treatment and prevention in general population and primary care (gu.se)

Kontakt:

Maria Eriksson, maria.c.m.eriksson@gu.se

Anställd på Capio Vårdcentral Hovås

Har fått ekonomiskt stöd från primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, och regionala medel via handledare.

Huvudhandledare: Bledar Daka, bledar.daka@allmed.gu.se

 

 

Om Regionhälsan
Regionhälsan arbetar med regiongemensamma vårdverksamheter, hälsofrämjande nära vård, vårdgivarstöd och med forskning, utbildning och kunskapsstöd.
Regionhälsan bildades den 1 januari 2019 och har idag cirka 1900 medarbetare på fler än 150 platser i Västra Götaland.

Ett urval av Regionhälsans verksamheter:
Barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, sjukvårdsrådgivning 1177, forskning- och utveckling, kunskapscentrum, smittskydd VGR, Sjukhusapoteket VGR, Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Välkommen att besöka Regionhälsans webbsida och pressrum

Presskontakter

Monica Bengtson

Kommunikatör

monica.bengtson@vgregion.se

   072-201 81 12