Den 28 april fick vi det glädjande beskedet att Naturbruksskolan Svenljunga blivit certifierade som Teknikcollege. Att bli certifierad innebär en viktig kvalitetsstämpel på utbildningen.

Fotograf/Källa: Naturbruksförvaltningen

Naturbruksprogrammet – inriktning skogsbruk och Yrkesvux – inriktning skogsbruk visar genom certifieringen att utbildningarna håller hög kvalitet och att skolan har ett aktivt samarbete med skogsbranschen och företag för att öka attraktionskraften och kvaliteten på utbildningarna. Företagen medverkar bland annat till att elever och studerande utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning.

– Jag är stolt över att vi gjort den här resan och att vi nu är certifierade som Teknikcollege. Det ligger mycket arbete bakom certifieringen men nu har vi fått ett fint kvitto på att utbildningarna håller en hög kvalitet och att våra elever och studerande ges bästa möjliga förutsättningar under sin utbildningstid här, säger Peter Nyman, rektor på Naturbruksskolan Svenljunga.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Att ha kvalificerade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå som utvecklas i takt med industrin är den stora anledningen till att Teknikcollege behövs. Att vara en del av Teknikcollege innebär att utbildningen har en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv.

– Jag är så glad över det fina arbete som skolan visat upp, fin och inspirerande lärmiljö, engagerad personal och en kvalitetsmedveten ledning och framför allt nöjda elever, säger Johanna Arvidsson som är processledare för Teknikcollege Västra Småland.

 

Media är välkommen att närvara vid invigningen.

Tid: 3 maj kl.11.00
Plats: Entréhallen vid Naturbruksskolan Svenljunga, Spinnaregatan 7

Medverkande vid invigningen:
Peter Nyman, rektor Naturbruksskolan Svenljunga
Johanna Arvidsson, processledare Teknikcollege Västra Småland
Ulf Eriksson, ordförande Naturbruksstyrelsen, Västra Götalandsregionen
Yvonne Kjell, förvaltningschef, Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen
Mats Spånberg, Svenljunga kommun
 

Anmälan görs till:
Maria Kvarnmarker, kommunikationschef
maria.kvarnmarker@vgregion.se
070 – 082 35 27

På Naturbruksskolan Svenljunga utbildas elever och studenter på både gymnasie- vux- och YH-nivå inom naturbruk med inriktning mot skog och naturturism. På skolan finns stora arealer skog, vilthägn med vildsvin och hjort, en gedigen maskinpark och en anläggning för vilthantering. Naturbruksskolan Svenljunga är en del av Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen som bedriver utbildning på gymnasie-, vuxen- och yh-nivå samt utvecklingsverksamhet inom naturbruk på flera platser i regionen.

Presskontakter

Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

   0730-98 37 02

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

   070-0823527