Naturbruksförvaltningen är en av vinnarna av EU-kommissionens nya europeiska lärarpris för innovativ undervisning. Priset går till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som utvecklat undervisningen genom europeiska projekt inom programmet Erasmus+. Förra veckan togs priset emot av utbildningsminister Anna Ekström.

På plats i Stockholm för att ta emot priset av utbildningsminister Anna Ekström var förvaltningschef Yvonne Kjell och verksamhetsutvecklaren Zoltán Dóczi, som har arbetat med projektet.

– Priset är ett viktigt erkännande för oss och vi hoppas att det kommer att inspirera andra skolor i deras arbete, säger Yvonne Kjell, förvaltningschef vid Naturbruksförvaltningen.

Naturbruksförvaltningens arbete inom projektet Erasmus+ har främst handlat om olika utbyten i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL) där elever fått möjlighet att göra sin praktik utomlands i olika europeiska länder. Eleverna fick till exempel möjlighet att vara på lantbruk i Danmark, sälcenter i Tyskland och botanisk trädgård i Spanien. Förutom förbättrade språkkunskaper och stor lärdom om andra kulturer var också den personliga utvecklingen något som flera av eleverna lyfte fram när de reflekterade över sin tid utomlands.

Även lärare vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor deltog i olika utbyten genom att exempelvis ”skugga” yrkeslärare vid naturbruksskolor runt om i Europa och på så vis kompetensutveckla sig i hur en likvärdig skolverksamhet fungerar i andra europeiska länder.

Motiveringen löd: Med målsättningarna att etablera ett långsiktigt utbyte för yrkesutbildningen och att hitta en metod att formalisera dessa utbyten samt att öka digitaliserad utbildning har projektet "Arbetsplatsintegrerat lärande inom den gröna näringen” och Naturbruksförvaltningen förtjänstfullt byggt kompetenser inom en rad områden, skapat internationella nätverk och ökat ämneskunskaper för såväl personal som studenter."

Fyra svenska skolor får det nya europeiska lärarpriset för innovativ undervisning (European Innovative Teacher Award) för skolprojekt som har avslutats mellan 2014 och 2020 inom programmet Erasmus+.

 

Kontaktperson
Yvonne Kjell
Förvaltningschef
072 - 237 87 34
yvonne.kjell@vgregion.se


Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

   0730-98 37 02