Västra Götalandsregionen får ytterligare tre nationella uppdrag för högspecialiserad vård, nu inom leversjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Vi har mycket hög kompetens på detta område”, säger Björn Lindkvist, läkare och sektionschef för Gastroenterologi och hepatologi, Specialistmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fotograf/Källa: Paul Björkman

Totalt rör det sig om tre processer inom avancerad leversjukvård, där vården bedrivs inom verksamhetsområdena Anestesi-Operation-Intensivvård, Specialistmedicin och Radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det handlar om intensivvård vid akut leversvikt där transplantation kan bli aktuellt, anläggning av rör genom levern för att minska tryck i kärl (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt, TIPS) samt endoskopiska interventioner, det vill säga invärtes undersökningar, vid den kroniska leversjukdomen primär skleroserande kolangit (PSC).

– Vår tro och förhoppning är att den vård vi kan erbjuda dessa patienter kommer att bli ännu bättre i och med dessa uppdrag. Redan idag har vi mycket hög kompetens inom de här tre områdena med väl utvecklade samarbeten, men jag är övertygad om att det finns en tydlig utvecklingspotential och att NHV-processerna kommer att hjälpa oss att utföra vårt jobb ännu bättre, säger Björn Lindkvist, som ansvarar för processerna kring TIPS och PSC inom Specialistmedicin.

Leversjukvård ställer ofta krav på multidisciplinära beslut och kan omfatta specialistläkare inom till exempel intensivvård, endoskopi, cytologi och radiologi. De olika enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tilldelas de nya tillstånden kommer liksom tidigare också att söka samverkan nationellt för att fortsätta utveckla vården inom området.

– Uppdragen innebär att patienter över hela landet får del av Sahlgrenska Universitetssjukhusets kompetens kring svår leversjukdom. Det stimulerar universitetssjukhuset och hela Västra Götalandsregionen till fortsatt forskning och utveckling inom området, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

LÄSTIPS: I stället för cellgifter: levertransplantation | Sahlgrenskaliv

Fakta: Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för ett stort antal vårdområden.

Läs mer


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00