Den 9 februari lämnar Nationella expertrådet för klimatanpassning sin första rapport till regeringen. Det är klimat- och miljöminister Annika Strandhäll som tar emot rapporten. Rapporten är en analys av klimatförändringens effekter på samhället och en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. Den innehåller också förslag på inriktning för det nationella arbetet och en prioritering av anpassningsåtgärder.

Flicka med stövlar i vattenpöl. Fotograf/Källa: Mostphotos

 

Tid: Onsdag 9 februari 2022 kl. 09:00 – 12:15
Plats: Digitalt evenemang

Höjdpunkter ur programmet:

Kl. 09:20 Klimatförändringar med påverkan på Sverige med Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Kl. 09:35 Lisbeth Schultze, ordförande för Nationella expertrådet för klimatanpassning överlämnar rapporten till regeringen genom klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Kl. 10:05 Expertrådet presenterar huvudbudskapen från rapporten.

Kl. 11:10 En panel bestående av Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet, Göran Hjelm, Finanspolitiska rådet, Martina Angela Caretta, IPCC coordinating lead author från Lunds universitet, och ordförande Lisbeth Schultze reflekterar över Expertrådets rapport med fokus på samordning och samarbete.

Rapporten publiceras på www.klimatanpassningsradet.se i samband med att ordförande Lisbeth Schultze över lämnar rapporten till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

 

Anmälan

Representanter från media är välkomna att delta vid det digitala lanseringseventet. Anmälan sker till nina.brundin@smhi.se senast den 8 februari kl. 12:00. Bekräftelse med information om uppkoppling till eventet samt länk kommer att skickas ut till anmälda senast den 8 februari.

Efter evenemanget, från cirka kl. 12:30, finns möjlighet till individuella frågestunder för media med ordförande Lisbeth Schultze och rapportförfattarna. Detta sker via digitala mötesrum och förbokas via e-post till nina.brundin@smhi.se senast den 8 februari kl. 12:00.

 

För övriga frågor kontakta

Nina Brundin, kommunikatör vid SMHI, nina.brundin@smhi.se, 011-495 82 51

 

Om Nationella expertrådet för klimatanpassning

Nationella expertrådet för klimatanpassning är tillsatt av regeringen och är oberoende ansvarigt för sina beslut i rapportering till regeringen. Rådet består av ledamöter som tillsammans har kompetens inom områdena areella näringar, fysisk planering, hälsa, industri, innovation, klimatologi, krisberedskap, miljö, offentlig förvaltning och samhällsekonomi.

Rådet är knutet till SMHI och här finns ett sekretariat som ska bistå rådet. Sekretariatet ska bereda ärenden för rådet, verkställa rådets beställningar och i övrigt administrera rådets verksamhet.

Webbplats för Nationella expertrådet för klimatanpassning: klimatanpassningsradet.se

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 11 juni - 3 juli 2022.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746