Närhälsan börjar nu med ett nytt sätt att samla in återkoppling från patienter. Från 26 april kommer patienter som har besökt vårdcentraler eller rehabmottagningar att utvärdera sitt besök med hjälp av mobiltelefonen.

Tidigare samlade Närhälsan in patienternas omdömen två gånger om året genom dels den nationella patientenkäten, dels en egen enkät. Nu kommer istället patienternas omdömen uppdateras i realtid och därmed kontinuerligt bidra till förbättringsarbetet.

– Vi har ett ständigt utvecklingsarbete inom Närhälsan och med det här verktyget, som vi kallar Närhälsan live, får vi hela tiden värdefull information från våra patienter, säger Monika Beiring (M), ordförande Styrelsen för Närhälsan.

Ansiktsuttryck som omdöme

Till att börja med så är det patienter som besökt en rehabmottagning eller vårdcentral inom Närhälsan som får svara på enkäten. Senare i höst ska även jourcentraler och barnavårdscentraler kopplas på. Efter sitt besök kommer patienten att få ett sms som leder till enkäten med sju frågor. Man svarar genom att lämna ett ansiktsuttryck i sin mobiltelefon, mycket nöjd till missnöjd. Den som är mindre nöjd har också möjlighet att förklara ytterligare i fritext.

– Det här är en metod för att få in våra patienters röster och jobba vidare med  synpunkterna, säger Monika Beiring (M).

FAKTARUTA: Närhälsan live

  • Alla patienter med förbokade möten på Närhälsans rehabmottagningar och vårdcentraler får ett SMS med en länk till sju frågor som besvaras i mobiltelefonen. Insamlandet sker löpande från och med 26 april, är automatiserat och kräver inget merarbete från medarbetare. Personer som vaccineras mot Covid-19 omfattas inte av enkäten.
  • Frågorna följer samma dimensioner som den nationella patientenkäten: bemötande, tillgänglighet, information, delaktighet, vård och behandling.
  • Svaren är anonyma. Det finns också möjlighet att ge beröm eller komma med förbättringsförslag. 
  • Enkäten är tillgänglig på åtta olika språk: svenska, arabiska, dari, farsi/persiska, engelska, finska, somali och turkiska. 

Kontakt

Monika Beiring (M)
Ordförande Styrelsen för Närhälsan
mobil: 073 – 051 06 26
e-post: monika.beiring@vgregion.se


Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakuter och rehabmottagningar i Västra Götaland. Med drygt 5 400 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549