Under torsdagen klubbades Närhälsans årsredovisning för 2021. Året präglades i hög grad av den pågående pandemin men tack vare fantastiska insatser från medarbetarna har verksamheten fungerat väl trots snabba förändringar i uppdraget.

Pandemin, som fortsatt att sätta stort tryck på primärvården även under inledningen av 2022, hade stor påverkan på Närhälsans verksamhetsår 2021. Under året har Närhälsan gjort en stark insats för att stoppa pandemin – bland annat genom att ge cirka 1 058 000 vaccindoser och genomföra cirka 980 700 PCR-provtagningar.

Närhälsan har massvaccinerat såväl på befintliga vårdcentraler som på särskilt uppbyggda vaccinationsmottagningar. Och samarbeten har skett både mellan vårdcentraler och med andra aktörer i samhället.

– Personalen har verkligen gjort ett fantastiskt jobb, trots snabba förändringar i uppdraget och högt tryck på verksamheten, säger Monika Bering (M), styrelseordförande i Närhälsan.

Högt tryck på verksamheten

Även om arbetet som är direkt kopplat till pandemin tydligt präglade verksamheten 2021 så var det högt tryck i produktionen på flera håll. Under året inkom 393 000 (12%) fler samtal till vårdcentralerna jämfört med motsvarande period 2020.  491 500 ärenden hanterades under året i 1177 Vårdguidens e-tjänster vilket är en ökning med 39 procent. Antalet besök till vårdcentralerna ökade med cirka 76 500 (3,6%) besök jämfört med 2020 medan rehabmottagningarna hade en ökning med 46 100 (6,8%) besök.

Budgetöverskott – en effekt av pandemin

Närhälsans omsättning uppgick till 5871 mnkr (2020: 5261 mnkr). Vårdcentralerna visar för helåret 2021 ett resultat på 375,5 mnkr. Resultatet är 264,8 mnkr bättre än 2020 års resultat. Resultatet är av engångskaraktär och beror i sin helhet på pandemin. Intäkter för provtagning och vaccinationer överstiger merkostnaderna för pandemin men samtidigt uppstår en situation vad gäller uppskjuten vård eftersom mycket av arbetet kring Covid utförts av ordinarie personal.

Rehab visar för helåret 2021 ett resultat på -10,4 mnkr. Resultatet är 25,5 mnkr bättre än 2020 års resultat. Det negativa resultatet för rehab beror på pandemin och är kopplat till den lägre produktionen.

Faktaruta: Närhälsan i siffror 2021

  • Under 2021 bedrev Närhälsan 104 vårdcentraler med tillhörande barnavårdscentraler, 20 jourcentraler, tre närakuter och 61 rehabmottagningar.
  • Närhälsans vårdcentraler hade vid årsskiftet 979 000 listade patienter vilket är 3100 färre än 2020. Närhälsans marknadsandel är 56,2% (2020: 56,7%).
  • Under året inkom 393 000 fler samtal till vårdcentralerna jämfört med motsvarande period 2020. Telefontillgängligheten låg i snitt på 90%.

 

Kontakt

Monika Beiring (M), styrelseordförande Närhälsan
Telefon: 0730-51 06 26
monika.beiring@vgregion.se


Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakuter och rehabmottagningar i Västra Götaland. Med drygt 5 400 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549