Efter framgångarna med Närhälsan Kliniskt utbildningscenter (NKU) i Fristad fortsätter Närhälsan satsningen på utökad fortbildning genom att öppna två nya utbildningscenter.

Ambitionen är att de två nya centren ska tas i bruk under 2022 och konceptet sprids geografiskt över Västra Götalandsregionen genom att ett center förläggs i Skaraborg och ett i Fyrbodal.

– Fortbildning är oerhört viktigt för att Närhälsan ska kunna fortsätta att utveckla primärvård i världsklass och därför känns det roligt att framgångarna med NKU tas vidare till nästa nivå, säger Monika Beiring, Närhälsans styrelseordförande.

Närhälsan Kliniskt utbildningscenter invigdes i oktober 2019 och sedan januari 2020 utgör NKU en egen enhet i organisationen. Med nytillskotten i Skaraborg och Fyrbodal kommer enheten att ha fyra utbudspunkter runt om i Västra Götalandsregionen och samtliga utbudspunkter är till för så väl Närhälsans nuvarande läkare som nyanställda.

Genom olika fortbildningskoncept ges medarbetarna även möjlighet att själva fortbilda sina kollegor. I nuläget pågar ett utvecklingsarbete gällande ”Fortbildning från, med och av läkare i Närhälsan” där medarbetarens professionella utveckling står i fokus ­– och det finns även planer för utveckling av tvärprofessionella fortbildningskoncept framöver.

Här finns NKU:s utbudspunkter när de nya centren är på plats:
Södra Älvsborg – 1 kliniskt utbildningscenter samt 1 kliniskt träningscenter*
Skaraborg – 1 kliniskt utbildningscenter
Fyrbodal – 1 kliniskt utbildningscenter
*: Vid träningscentret i Södra Älvsborg genomförs övningar med särskild utrustning i simulationsmiljö.


Kontakt
Monika Beiring (M), styrelseordförande Närhälsan
Telefon: 0730-51 06 26
monika.beiring@vgregion.se


Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler, jourcentraler, närakuter och rehabmottagningar i Västra Götaland. Med drygt 5 400 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa.

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549