Den 12-13 juni strålar internationellt namnkunniga forskare samman med praktiker och beslutsfattare på VGR Campus Nya Varvet i Göteborg. Fokus för denna konferens är hur modeller för föräldrastöd, som forskning visar fungerar för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet, skall nå ut till de barn och unga som allra mest behöver dem.

– Vi vill genom en inspirerande och inkluderande konferens bjuda in olika verksamheter som möter barn och unga med psykisk ohälsa och som riskerar att utveckla utanförskap på olika sätt. Detta för att möjliggöra ett utbyte mellan forskare, praktiker, och verksamheter, både i Sverige och internationellt, säger Marie Glas Kullbratt, chef för Närhälsan Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa.

Mötet mellan forskare och praktiker, samt barnens och familjernas behov, står i centrum för dessa dagar. En lång rad internationella professorer och forskare kommer att dela med sig av forskning samtidigt som praktiker från olika verksamheter får möjlighet att dela med sig av tankar och erfarenheter i dialog och workshops.

Arrangörer för konferensen är Närhälsan Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i Göteborg i samarbete med det Internationella nätverket för föräldrastödsmodellen Family Check-up och flera högskolor och universitet. Titeln på konferensen är Building Bridges, då ett av de viktigaste målen är att bygga broar från forskning och beprövad erfarenhet till de barn och familjer som är i störst behov av stöd.

 – I både internationell och svensk forskning ser man att normbrytande beteende minskar om familjen får adekvat och vetenskapligt beprövat stöd. Normbrytande beteende kan vara exempelvis mycket konflikter och utbrott, svårigheter med kamrater, skolfrånvaro, problem med droger, kriminalitet med mera. När föräldrarna får adekvat och effektiv hjälp att hitta strategier kan de förändra situationen för sina barn, förklarar Sara Östnäs, utvecklingsledare på Närhälsan Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa.

Bäst resultat blir det för de familjer och barn som har störst problem, familjer som tyvärr ofta kan vara svåra att nå. För detta har alla inom professionen och politiker ett ansvar.

- Vi måste se till att vi arbetar på ett sådant sätt att de som verkligen behöver den bästa hjälpen verkligen nås av den. Gemensamt för många evidensbaserade modeller är svårigheten att nå ut och användas där de bäst behövs, avslutar Sara Östnäs.

Som representant för media är du välkommen till The Family Check-up International Conference 2017. Där finns möjlighet att intervjua professorer, forskare och representanter från olika verksamheter som möter psykisk ohälsa hos barn.

Se mera om tider med mera i programmet för konferensen Building Bridges


För ytterligare information, kontakta

Sara W Östnäs
Utvecklingsledare på Närhälsan Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa.
070-561 08 24

Marie Glas Kullbratt
chef för Närhälsan Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa
Mobil: 070-600 65 14


Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549